• NL
 •  

  Bijdragen aan een recycletechniek die verschil kan maken

  Lisa Hoge is student Chemie bij NHL Stenden. Tijdens haar middelbare schooltijd had ze al interesse in vakken als scheikunde, biologie en wiskunde. Toen een vriend van haar koos voor de studie Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en daar erg enthousiast over vertelde, besloot Lisa de opleiding Chemie te doen. Lisa: “Ik ben deze opleiding met brede interesse ingegaan. Ik weet nog niet precies wat ik binnen de chemie wil doen, behalve dat organische chemie me het meest aanspreekt.”

  Verschil maken
  Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het werk dat Lisa wil doen. Lisa: “Tijdens de opleiding en op school wordt duurzaamheid en biobased er met de paplepel in gegoten. Ik maakte hier kennis mee via vakken als Biobased Materials en Biobased Economy.” Toen ze stage moest gaan lopen, zocht ze naar een opdracht die daar daadwerkelijk een bijdrage aan levert. Lisa: “Ik wilde met mijn stage iets goeds doen. Iets wat een verschil maakt.” En zo kwam ze uit op de opdracht binnen het praktijkonderzoek ‘Enzymatische depolymerisatie van polyesters’.

  Onderzoek doen
  Lisa mocht gaan onderzoeken of het mogelijk is om met natuurlijke enzymen polyesters af te breken. Ze werd daarin begeleid door NHL Stenden onderzoeker Jarno Guit en vanuit het bedrijfsleven was het bedrijf CuRe Technology betrokken. Een unieke startup uit Emmen die zich bezig houdt met het op een nieuwe manier chemisch recyclen van polyesters. Lisa: “Binnen mijn opdracht was het van belang om aan te tonen dat de chemische recycling zoals CuRe die doet kan worden gecombineerd met enzymen. Groot voordeel daarvan is dat het minder energie kost en dat het polyester met een natuurlijke katalysator wordt afgebroken in plaats van met een chemische.

  Werkwijze optimaliseren
  CuRe leverde haar het materiaal en in het kunststoflab van NHL Stenden kon Lisa aan de slag met het testen van de enzymen op het verder afbreken van de polyesters in een depolymerisatiereactor. Tijdens deze testen had ze veel afstemming met Jarno over de werkwijze. Met Associate lector Vincent Voet besprak ze het proces en de keuzes die ze maakte in het project. Daarnaast waren er iedere week werkbesprekingen met alle stagiaires en onderzoekers. Lisa: “De afstemming met Jarno, Vincent en de werkbesprekingen met iedereen waren fijn. Ik kon mijn resultaten delen, om advies vragen en op die manier werken aan het optimaliseren van de werkwijze om met de enzymen de polyesters af te breken.” Naast het onderzoek naar de afbraak van de polyesters door enzymen, speelde het in kaart brengen van het proces van depolymerisatie een rol. Lisa: “Voor de depolymerisatie van de polyesters was het nodig om het product te kwantificeren via monitoring. Dit heb ik gedaan met behulp van een HPLC apparaat. Met dit apparaat kon ik meten hoe de concentratie tereftaalzuur – een van de bouwstenen van polyesters – zich tijdens de depolymerisatie gedroeg. Vanuit die invalshoek heb ik een begin gemaakt met de ontwikkeling van een HPLC methode om de depolymerisatie te monitoren en in cijfers uit te drukken. Dat deel van mijn stage was erg leerzaam en een echte plus op mijn opdracht.”

  Succesvolle afronding
  Inmiddels heeft Lisa haar opdracht met succes afgerond en is ze begonnen met afstuderen. Ze heeft veel geleerd over enzymatische depolymerisatie van polyesters. Lisa: “Het was vooral leuk om te zien dat het uiteindelijk lukte om de polyesters daadwerkelijk af te breken met enzymen. Een veel groenere methode die uiteindelijk kan bijdragen aan het op een nog schonere manier recyclen van polyesters. Ik vond het fijn om mijn kennis in het project toe te passen zodat het iets oplevert voor de samenleving.”

  Opties verkennen
  Of Lisa nog iets gaat doen met polymeren of recyclen van polyesters weet ze nog niet. Naast haar studie Chemie heeft ze ook de minor Bedrijfskundig Management gedaan. Lisa: “Ik kom uit een ondernemersfamilie en vandaar dat de minor Bedrijfskundig Management me aansprak. Het leiding geven binnen een bedrijf of organisatie lijkt me erg leuk om te doen. Na mijn afstuderen weet ik nog niet wat ik ga doen. Misschien werken of toch een Masteropleiding volgen. Ik ben mijn opties nog aan het verkennen.” En dat is het mooie van student zijn. De wereld ligt aan je voeten en je kan nog alle kanten op. Wel weet Lisa dat ze veel van haar stage geleerd heeft en inmiddels een aardig woordje polymeer chemie spreekt.

  Dit artikel maakt onderdeel uit van een reportage en is de laatste in een reeks van drie. In het eerste artikel beschrijft Mike de Lange hoe hij zijn vanuit CuRe aan het onderzoek hebben bijgedragen. In het tweede artikel vertelt onderzoeker Jarno Guit over zijn bijdrage in het onderzoek en de vervolgstappen.

   
  Lisa Hoge bij GreenPAC