• NL
 •  

  In gesprek met…Corinne van Noordenne

  Corinne is na haar HBO-studie kunststoftechnologie in Arnhem eerst gaan werken bij Akzo Nobel Central Research. Ze hield zich daar bezig met verschillende fysische en mechanische analyses van thermoplastische kunststoffen en garens. Door allerlei reorganisaties is dat later overgegaan in Diolen Research, waarna de gehele afdeling in 2005 werd overgeplaatst naar Emmen. Diolen ging vervolgens failliet en een klein deel van het researchteam, waaronder Corinne, zijn doorgegaan in het toen opgerichte onderzoeksinstituut API. Bij API heeft Corinne zich vooral gericht op het ontwikkelen van nieuwe materialen voor monofilamenten voor 3D-printen. In haar zoektocht naar een nieuwe uitdaging kwam Corinne in 2014 bij Stenden terecht. Hier werkt ze nu als docent onderzoeker voor het lectoraat Duurzame Kunststoffen. In haar rol als docent onderzoeker houdt ze zich voornamelijk bezig met het  ondersteunen en uitvoeren van verschillende Green PAC projecten. Corinne: “Mijn rol als docent onderzoeker is vooral gericht op het geven van sturing en coaching aan studenten. Daarnaast ben ik ook zelfstandig uitvoerend. Denk bijvoorbeeld aan het doen van materiaaltesten, producten 3D-printen of filamenten ontwikkelen en maken.”

  Kijken we nu specifiek naar Green PAC, bij welke projecten ben je dan betrokken en wat is je rol?
  “Op dit moment ben ik betrokken bij het projecten 3D-printen en Sustainable fibers. Voor het project 3D-printen houdt ik me op dit moment voornamelijk bezig met het proces rond de ontwikkeling van 3D-geprinte sportbitjes. Sportbitjes missen vaak nog het maatwerk. Je kunt een goedkope variant krijgen maar die is universeel, of je kan een bitje laten maken bij de tandarts. Die laatste is wel op maat maar vrij prijzig. Binnen het project van 3D-printen zoek ik naar een manier om bitjes op maat te 3D-printen. Waarbij ik werk volgens het uitgangspunt dat ze beter moeten zitten en dat ze relatief goedkoop te produceren zijn. Door het gebit van de persoon die een bitje wil te scannen met een 3D-scanner krijgen we het gewenste maatwerk. Deze scan is vervolgens weer goed te printen op een 3D-printer en zo kunnen we de prijs van het maatwerk-bitje laag houden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het gezondheidsaspect. Niet alle beschikbare materialen mogen in de mond gebruikt worden.

  Voor het project van Sustainable Fibers houd ik me bezig met het houden van een afbreekbaarheid-onderzoek. In het project onderzoeken we de mogelijkheid om garens te maken op basis van biobased materiaal of bioafbreekbaar materiaal. Door het afbreekbaarheid-onderzoek kunnen we achterhalen welk materiaal in dat geval het meest geschikt is. Daarnaast houd ik mij bezig met het opzetten van een structuuranalyse van deze garens.”

  Wat spreekt je aan in de werkwijze van Green PAC?
  “De link met de praktijk. Juist door in de projecten samen te werken met bedrijven aan de ontwikkeling van nieuwe producten, werk je aan iets concreets. Enerzijds zie je hierdoor dat de kennis die we inbrengen in projecten direct toepasbaar wordt in het bedrijfsleven. Anderzijds bieden de resultaten binnen de projecten ons als kennisinstelling de mogelijkheid om onze minors actueel te houden. Zo bieden we onze studenten bijvoorbeeld stage- en afstudeeropdrachten in lopende projecten van Green PAC.”

  Wat is volgens jou de plus voor bedrijven om met Green PAC te gaan samenwerken?
  “In eerste instantie de kennis die we ze kunnen bieden. Daarnaast de laagdrempeligheid. Bedrijven kunnen erg vlot met ons aan de gang. Wij nemen het project op ons en zij kunnen grotendeels door met ondernemen. Vooral voor MKB-ers is dat interessant. Zij hebben vaak geen tijd en financiële ruimte om te werken met bijvoorbeeld een eigen R&D afdeling. Op deze manier bieden we ze toch de mogelijkheid om te innoveren en hun marktpositie te versterken. Andere plus voor bedrijven is toch ook wel het netwerk dat we bieden. We zijn gespecialiseerd in kunststoffen en hebben daarin een groot en breed netwerk dat we kunnen inzetten om bepaalde vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden.”

  En hoe zie je de toekomst rond kunststoffen en de rol van Green PAC daarin?
  “Ik denk dat we steeds meer naar een circulaire economie gaan. In deze economie wordt steeds meer gebruik gemaakt van biobased materialen dan wel gerecyclede. De kunststofsector werkt van oudsher natuurlijk veel vanuit de petrochemie en moet hierdoor een overstap gaan maken naar een meer biobased manier van produceren. Daarnaast denk ik ook wat betreft de recycling van kunststoffen en het opnieuw toepassen er nog veel kennis kan worden opgedaan. Dat laatste gebeurt natuurlijk al wel maar er zijn nog allerlei toepassingen te bedenken waarin recycling van plastics kan bijdragen aan nieuwe producten en productiemogelijkheden. Ik zie daarin een belangrijke rol voor Green PAC om de kennis op deze gebieden te vergroten.”

   

   
  121127003672