• NL
 •  

  In gesprek met…Marc Beusenberg

  Marc studeerde Biomechanica aan de faculteit Werktuigbouwkunde/ Werktuigkundige Medische Technologie van de Technische Universiteit van Eindhoven. Na een uiteenlopende carrière in het teken van toegepaste R&D op het gebied van automotive safety, medische productontwikkeling en duurzame mobiliteit, is hij sinds 2014 trekker van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) van Hogeschool Windesheim. Marc: “Als trekker van de opleiding houd ik me bezig met uiteenlopende design- en ontwikkelingsprojecten. Mijn bijzondere aandacht bij het lectoraat Kunststoftechnologie gaat uit naar innovatieve toepassingen van 3D-printen en het ontwerpen voor een circulaire economie . Deze onderwerpen zijn ook meteen de link met Green PAC.”

  Hoe moeten we die link precies zien?
  “Vanuit de opleiding IPO ondersteunen we het lectoraat waar het gaat om de product- en marktvraag, in het bijzonder de rol van de gebruiker. Met andere woorden waar het lectoraat en andere engineering opleidingen zich voornamelijk bezig houden met technisch toegepast onderzoek en kennis rond kunststoffen voor de verschillende Green PAC projecten, maken wij met onze opleiding de slag naar de eindgebruiker en de producent – dus de daadwerkelijke productontwikkeling met de gebruiker centraal.”

  Heb je voorbeelden?
  “Momenteel zijn we vanuit de opleiding betrokken bij de Green PAC projecten Nieuwe materialen voor 3D-printen en Agile Flex Desk. In het project 3D-printen houden we ons vanuit de opleiding voornamelijk bezig met een externe ontwikkeling van een nieuwe technologie rond FDM-printen en wat dit voor producenten en consumenten kan betekenen. Ook maken we voor studenten en andere belangstellenden een kennisoverzicht van 3D-printtechnieken. Wat betreft dat laatste hebben we onlangs nog een boekje met de naam ‘A practical guide for 3D printing’ gepubliceerd. Tijdens de succesvolle vijfde editie van 3DprintEU is dit boekje gelanceerd. In het project Agile Flex Desk werken we samen met het bedrijf Drentea aan de ontwikkeling van een nieuw biobased/circulair concept design voor de werkplek van de toekomst. Het eerste concept van deze werkplek is gepresenteerd tijdens de tweede editie van het Biobased Business Event in Emmen.”

  Dat klinkt leuk, maar waarom worden deze projecten juist door de opleiding IPO opgepakt?
  “Wat we vanuit Green PAC via de opleiding IPO bieden is vooral het gebruikersperspectief bij het ontwikkelen van (kunststof) producten en wat dat betekent voor de totale levenscyclus van een product. Dus van grondstof via ontwikkeling naar distributie/verkoop, gebruik en tot slot recycling of end-of-life. Een bedrijf dat bezig is met of zoekt naar een nieuwe manier van produceren, een nieuwe toepassing van kunststoffen of een nieuw productidee, kan zijn vraag neerleggen bij Green PAC. Vanuit de lectoraten van Stenden en Windesheim wordt vervolgens bekeken welke aanpak en welke disciplines daar het beste bij passen. Vooral bij vraagstukken waar gebruik en gebruiker centraal staan spelen wij als IPO een belangrijke rol.”

  Is dat de plus voor bedrijven om met Green PAC in zee te gaan?
  “Dat denk ik wel. Green PAC heeft een centrale rol voor bedrijven als enabler. Vanuit onze opleiding sluiten we daar in aan voor het product-ontwerp. Het is een soort driehoeksverhouding. Het lectoraat is typisch gericht op het materiaalgedrag en de productiemiddelen en minder op het product zelf. Juist voor dat laatste is onze opleiding de sleutel. We helpen de bedrijven die bij Green PAC komen verder door concreet naar ontwerpoplossingen te zoeken. Zij krijgen kennis aangeboden over bepaalde materialen en productiemiddelen vanuit het lectoraat en worden daarin praktisch ondersteund vanuit IPO. Voor mij is Green PAC op die manier een fantastisch platform om de verbinding te maken tussen kennis van kunststoffen en het toepassen van deze kennis in producten en diensten voor bedrijven.”

  En wat voor plus biedt Green PAC voor de opleiding zelf?
  “Een van de doelen van Green PAC is natuurlijk het gebruik van “groene kunststoffen”. Dus kunststoffen die biobased en/of duurzaam zijn. Die vraag komt ook steeds meer vanuit de markt. Voor onze opleiding betekent actieve deelname in projecten van Green PAC dat we werken aan het actualiseren van ons opleidingsaanbod. Zo kunnen we onze lesprogramma’s blijven verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht voor duurzaam ontwerpen, circulair design en toepassing van nieuwe materialen. Kijk ik specifieker naar onze studenten dan bieden we hen de mogelijkheid om binnen de projecten van Green PAC stages of afstudeeropdrachten te doen. Zo werken ze zeer praktijkgericht aan actuele productontwikkelingen, wat weer voordelen biedt als ze later de arbeidsmarkt willen betreden.”

  Wanneer je nu kijkt naar de toekomst van kunststoffen en Green PAC, welke rol zal de opleiding IPO dan spelen?
  “Enerzijds denk ik dat we ons in de toekomst van kunststoffen steeds vaker bezig zullen houden met een circulaire gedachte. Hoe maken we kunststof producten en het gebruik ervan duurzamer en verantwoord. Vanuit de opleiding IPO kunnen we daar vanuit de ontwerphoek een grote bijdrage aan leveren. Anderzijds blijft het gebruikersperspectief een noodzakelijke input voor de ontwikkeling van nieuwe producten.”

   
  Marc Beusenberg