• NL
 •  

  Green PAC belangrijke schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven

  Binnen Green PAC worden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd. Het gaat om vraag-gestuurde onderzoeken vanuit het bedrijfsleven. Deze projecten worden uitgevoerd door de lectoraten van Windesheim en NHL Stenden. Green PAC is daarmee een belangrijke schakel voor toegepast onderzoek en de verspreiding van kennis richting bedrijfsleven en onderwijs. Voor het uitvoeren van dergelijke projecten worden studenten ingezet die vanuit de lectoraten worden begeleid. Koen Zanders en Jelle Auée, beide studenten Werktuigbouwkunde bij Windesheim, lopen momenteel stage bij Green PAC projecten. We spraken hen kort over hun opdrachten.

  Poedercoaten op kunststof en composiet
  Koen is derdejaars student werktuigbouwkunde bij Windesheim Flevoland en loopt momenteel stage bij het Green PAC project ‘Poedercoaten op kunststof en composiet’. Koen: ‘Voor mijn stage doe ik onderzoek naar het opschalen van poederlakken op onverzadigde polyestercomposieten. De belangrijkste reden om dit te onderzoeken is dat traditioneel composiet wordt gekleurd met een gel-coating. Deze coating heeft als nadeel dat er veel vluchtige organische stoffen worden uitgestoten die slecht zijn voor de gezondheid en het milieu. Het voordeel van poederlakken is dat er geen vluchtige organische stoffen vrij komen en dus beter is voor de gezondheid en het milieu. Daarnaast biedt poedercoaten vaak betere mechanische eigenschappen. Dat deze techniek nog niet op composiet wordt toegepast zit hem op dit moment uitharding. Poederlak moet uitharden door het te verhitten in een oven en grote ovens zijn niet gebruikelijk in de general purpose composiet markt. Om poedercoaten in deze industrie te introduceren richt ik me in mijn onderzoek op het vinden van een manier om de poederlak uit te harden zonder gebruik te maken van een conventionele oven. Op die manier wordt poedercoaten in de toekomst wellicht een mooi alternatief voor de traditionele manier van coaten.’

  Verbeteren oppervlaktekwaliteit 3D geprinte metaalproducten
  Jelle is laatstejaars student Werktuigbouwkunde bij Windesheim Zwolle en is bezig met zijn afstudeerstage binnen het onderzoeksproject 3D Metaalprinten. Jelle: ‘Ik ben aan het afstuderen bij het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim. Op dit moment doe ik onderzoek naar het verbeteren van de oppervlaktekwaliteit van 3D geprinte metaalproducten. Het 3D printen van metaalproducten heeft de afgelopen jaren een enorme groei gemaakt. Grote uitdaging is het fine-tunen van de techniek om de oppervlaktekwaliteit te verbeteren. Nu hebben 3D geprinte metaalproducten nog een relatief ruw oppervlak. Er moeten na het printen nog diverse bewerkingen worden gedaan om het gewenste resultaat te halen. En juist dat maakt het minder interessant voor bedrijven om voor deze techniek te kiezen. Mijn onderzoek richt zich daarom op de vraag hoe de oppervlaktekwaliteit zo goed mogelijk kan worden verbeterd, zodat het totale proces efficiënter wordt en de verschillende bewerkingen kunnen worden geminimaliseerd.’

   
  Koen en Jelle