• NL
 •  

  Green PAC iLab opent locatie op Emmtec in Emmen

  Vanaf 1 mei heeft Green PAC een iLab op het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen. Dit is voor Green PAC de tweede locatie, naast het succesvolle iLab in Zwolle. Green PAC directeur Rob Voncken: “Met de opening van Green PAC iLab Emmen verstevigen we de innovatieve kracht van de regio. Starters uit de regio die activiteiten willen ontwikkelen in de (groene) kunststofindustrie krijgen de kans om hun ambities lokaal en tegen minimale kosten te realiseren.”

  Ilab: innovatief laboratorium
  Een iLab (innovatief laboratorium) is een fysieke plek in de nabijheid van een kennisinstelling, waar starters een ‘veelbelovend concept’ versneld kunnen ontwikkelen tot een opschaalbaar product. Een iLab voorziet de starter van (o.a.) goede labfaciliteiten, biedt de mogelijkheid zelfstandig te ondernemen en gebruik te maken van dure apparatuur. Daarnaast krijgt de starter coaching vanuit de betrokken kennisinstelling(en) bij alle facetten die het starten van een eigen bedrijf met zich mee brengt.

  Centrum voor chemische innovatie
  De vestiging op het Emmtec Industry & Businesspark is bewust. Emmtec wil uitgroeien tot hét centrum voor innovatie op het gebied van (groene) vezels, garens, composieten en polymeren. Eelco Vrieling, commercieel directeur EMMTEC Services: “Sinds 2013 zijn we door de landelijke overheid aangewezen als centrum voor chemische innovatie (COCI). We zijn actief bezig om samen met bedrijven en kennisinstellingen uit te groeien tot hotspot voor innovatie in de kunststofsector. De vestiging van Green PAC ilab op het terrein draagt daar in belangrijke mate aan bij.” Green PAC iLab business developer Bastian Coes: “Het openen van een Green PAC iLab biedt starters die hier vestigen perspectief. Ze krijgen de ruimte om hun concept uit te werken en te vermarkten.”

  Groene Chemie
  Vanuit de provincie Drenthe en de gemeente Emmen wordt ook positief gereageerd op de vestiging van Green PAC ilab. Beide overheden zetten actief in op de ontwikkeling van groene chemie. De combinatie met een sterk vertegenwoordigde agrarische sector versterkt deze inzet. De grondstoffen kunnen gewoon uit de eigen regio worden gehaald. Wethouder Arends en gedeputeerden Jumelet en Brink juichen de vestiging van Green PAC iLab dan ook van harte toe. Met de komst van Green PAC iLab wordt het innovatieve vestigingsklimaat gestimuleerd en kan Drenthe zich verder ontwikkelen als Europees knooppunt voor de kunststof maakindustrie. En dat past helemaal bij het feit dat Emmen behoort tot de top 5 groene chemie regio’s van Nederland.

   
  Green PAC iLab ondernemers