• NL
 •  

  Green PAC uitgegroeid tot een community

  Op woensdag 19 september vierde Green PAC haar vijfjarig bestaan op de Technisch Industriële Vakbeurs (TIV) in Hardenberg. Dé beurs van Noord- en Oost-Nederland waar het gaat om slimme maakindustrie. Waar Green PAC eind 2013 werd opgericht door Windesheim en NHL Stenden, is de conclusie vijf jaar later dat het initiatief is uitgegroeid tot een ware community. Een community die zich heeft ontwikkeld vanuit de vraagkant en die anders dan anderen verder kijkt dan alleen de ontwikkeling van een nieuw product.

  Investeren in samenwerking
  Green PAC heeft niet geïnvesteerd in spullen, maar in het oplossen van vraagstukken, het ondersteunen van ondernemers en het delen van kennis. Het gaat bij Green PAC niet om een duur gebouw en de nieuwste apparatuur. Het draait om samenwerking. Samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, mogelijk makers en personen die het net iets anders zien. Daarmee is Green PAC meer dan initiatief. Het is een gemeenschap van gelijkgestemden. Mensen die werken in de kunststofindustrie en die samen opzoek zijn naar manieren om deze industrie schoner te maken, duurzamer en niet langer op olie gebaseerd. Mensen met een visie, een missie en een doel. Een doel om met hun producten innovatief te zijn, in een behoefte te voorzien en om bij te dragen aan een betere wereld.

  Lustrum op de Toekomstcampus van de TIV Hardenberg
  Green PAC maakte op TIV onderdeel uit van de Toekomstcampus. De Toekomstcampus op de TIV is een collectief van negen partijen (Green PAC, Green PAC iLab, Windesheim, NHL Stenden, Saxion, Technicampus, Tech For Future, Deltion en Drenthe College). Met een ruim plein van maar liefst 350 vierkante meter stond de campus in het teken van praktische oplossingen en de realisatie hiervan. Niet alleen vanuit de kennis kant, maar juist vanuit de verbinding met overheden, onderwijs en het bedrijfsleven uit Noord- en Oost-Nederland. De Toekomstcampus liet bedrijven zien waar de deelnemende partijen van de campus toe in staat zijn en waarmee ze kunnen ondersteunen.

  Organisch gegroeid
  Tijdens het lustrumfeest van Green PAC werd al snel duidelijk dat Green PAC in de eerste vijf jaar vooral organisch is gegroeid. Directeur Rob Voncken benadrukte dit ook tijdens zijn welkom en bij de aankondiging van de nieuwe promofilm van Green PAC. Ook keynote speaker Marga Hoek was onder de indruk van de manier waarop Green PAC zich manifesteert. Ze benadrukte daarom ook dat het van belang is dat Green PAC dat blijvend moet laten zien. Wat er bij Green PAC wordt ontwikkeld en waar aan gewerkt wordt kan en is een inspiratie voor anderen. Blijf dat uitdragen was haar advies.

  Op naar de volgende vijf jaar
  Nu de eerste vijf jaren van green PAC hebben bijgedragen aan het verankeren van het initiatief in de regionale economie en samenleving, is de uitdaging voor de komende periode om dat vast te houden en te versterken. De basis is gelegd en nu wordt het tijd om door te bouwen. Te bouwen aan het verder laten groeien van de community. Het mogelijk maken van nieuwe innovatie en het delen van kennis om als regio voorop te lopen in de ontwikkeling van groene kunststoffen, vezels, composieten en garens. De nieuwe slogan van Green PAC, ‘Join the polymer revolution’ sluit hier naadloos bij aan.

   
  Toekomstcampus