• NL
 •  

  Green PAC: vliegwiel voor de regionale economie

  Als hotspot voor chemische innovatie in Noordoost-Nederland met een focus op biobased en circulaire materialen heeft Green PAC, initiatief van Windesheim en NHL Stenden, in vijf jaar tijd meer dan 70 MKB-ers bij projecten betrokken. Hiermee laat Green PAC zien dat ze bijdraagt aan het behouden, versterken en vergroten van de chemiesector in dit deel van het land.

  Hotspot voor chemische ontwikkeling
  De regio Noordoost-Nederland heeft van oudsher een sterke maakindustrie met nadruk op kunststoffen. Directeur Rob Voncken: “Wat we zien sinds de oprichting van Green PAC is dat we bijdragen aan het regionaal innovatievermogen. En dat draagt bij aan meer werkgelegenheid, een gunstiger vestigingsklimaat, nieuwe producten en samenwerking.”

  En ook Den Haag vindt dat belangrijk. Bij de oprichting kreeg Green PAC de officiële labels van Center of Expertise, iLab en COCI opgespeld. Labels die in het leven zijn geroepen om nieuwe bedrijvigheid te creëren, bestaande bedrijvigheid te vergroten, innovatie te bevorderen en samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers te versterken. Voncken: “En juist die labels maken Green PAC een sterk initiatief.”

  Dat vindt ook iLab business developer Bastian Coes. “Met het iLab label binnen Green PAC maken we innovatie mogelijk voor startende ondernemers. We bieden inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een onderneming, hebben testlocaties en R&D faciliteiten die ze kunnen gebruiken én bieden geschikte bedrijfsruimte. En dat alles tegen zeer gunstige voorwaarden. Met dit pakket maken we de drempel zo laag mogelijk voor startende ondernemers om aan de slag te gaan in de chemie met de nadruk op kunststoffen.”

  Investeren in kennis en Human Capital
  Dat Green PAC succesvol is blijkt wel uit het aantal onderzoeksprojecten en het aantal gestarte iLab-ondernemers. Coes: “In de periode dat we bestaan, nu vijf jaar, hebben we ruim 35 ondernemers begeleid. Dat is veel. Het zit hem in de formule die we gebruiken. We zetten de ondernemer centraal en niet het product dat hij of zij wil maken. Daarnaast kunnen we specifieke vragen neerleggen bij de kunststof lectoraten van Windesheim en NHL Stenden met als extra voordeel dat kennis wordt gedeeld met het bedrijfsleven en er visa versa nieuwe inzichten terugvloeien in het onderwijs. Die werkwijze kan er voor zorgen dat een ondernemer bij ons binnenkomt met een idee voor een bepaald product, maar er gaande weg achter komt dat dat product iets heel anders moet worden. En juist die aanpak maakt dat we daadwerkelijk investeren in Human Capital, met als gevolg dat het aantal succesvolle start-ups hoger ligt dan gemiddeld.”

  Van fietspad tot bureauoplossing
  Green PAC is vraaggestuurd. Voncken: “Het bestaansrecht van Green PAC vindt zijn basis in actuele vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Daar is ons businessmodel op gestoeld. Enerzijds werken we met het iLab op basis van de behoeften en vragen vanuit startende ondernemers. Anderzijds werken we met de kunststoflectoraten van Windesheim en NHL Stenden aan verschillende onderzoeksprojecten op basis van actuele vragen uit het bedrijfsleven.”
  Deze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven (vaak MKB-ers) en partners. Het gaat om projecten waarin nieuwe technieken en innovatie een belangrijke rol spelen in combinatie met duurzaamheid en/of biobased en circulaire oplossingen. Zo heeft Green PAC bijvoorbeeld meegewerkt aan een project om fietspaden te maken van biocomposiet met een lagere CO2 voetprint dan de traditionele fietspaden. Maar ook aan een bureauoplossing die circulair te verwerken is en bijdraagt aan een duurzamere en schonere manier van produceren. Kortom projecten die impact hebben op de veranderende economie en die bijdragen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de bedrijven en partners die in deze projecten meewerken.

  Impactanalyse
  Onlangs heeft Green PAC een impactanalyse laten maken door adviesbureau Berenschot. Voncken: “Uit de impactanalyse van Berenschot blijkt dat we het heel goed doen in de regio. Zo hebben we in de afgelopen vijf jaar 10 miljoen euro omzet gecreëerd met nieuwe werkgelegenheid binnen de iLab bedrijven. Hebben onze onderzoeksprojecten gezorgd voor omzetgroei bij de samenwerkende bedrijven. Én hebben we met diezelfde onderzoeksprojecten een stijging van 213 fte directe werkgelegenheid gerealiseerd en nog eens 239 fte indirect. Resultaat een regionale impact van 45,7 miljoen euro! Een prachtig resultaat waar we trots op zijn.”

   
  IMG_4386