• NL
 •  

  Hoe is het nu met… Het haalbaarheidsonderzoek van Regra Biocompounds?

  Thomas Vos van Regra Biocompounds is één van de twee startups die afgelopen zomer de SIA-subsidie binnenhaalde. Daarmee heeft hij €25.000,- tot zijn beschikking om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hoe gaat het met dit onderzoek? Zijn er al eerste resultaten?

  Haalbaarheidsonderzoek
  Om in aanmerking te komen voor de SIA-subsidie zijn een goede aanvraag en een overtuigende pitch essentieel. Daarmee omschrijf je je idee voor de haalbaarheidsstudie. Voor Thomas Vos is het doel van het haalbaarheidsonderzoek om zijn idee voor een unieke mestkorrel verder uit te werken. Deze mestkorrel wordt gemaakt met een zelf ontwikkeld (slow release) additief en mineralen(concentraten) die afkomstig zijn uit reststromen. Hierdoor is deze korrel in verhouding tot korrels van organische meststoffen gemakkelijker in gebruik en kan de korrel planten langer voorzien van de nodige meststoffen.

  Lectoraten
  De aanvraag voor SIA-subsidie komt altijd in samenwerking met één of meerdere lectoraten tot stand. Zij doen dan ook officieel de aanvraag voor de subsidie. In het geval van Thomas zijn dit lectoraten van de Aeres Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool. In het onderzoek zelf werkt Thomas dan ook samen met twee onderzoekers van Aeres Hogeschool en twee onderzoekers van NHL Stenden.

  Eerste resultaten
  Afgelopen november is het onderzoek van start gegaan. De resultaten na de eerste drie maanden van het onderzoek zien er al goed uit, vertelt Thomas. “We hebben gekeken naar het effect van de slow-release afgifte van de nutriënten in de verschillende mestkorrels op de groei van de planten. De planten met de slow-release mestkorrels lopen iets achter in de bloei en dat is precies wat we willen voor het onderzoek.”  Volgens Thomas laat het onderzoek goed zien wat het effect is van de korrels en hoe het gebruik daarvan na verloop van tijd uitpakt. “Maar we zitten nog midden in het onderzoek en ik ben erg benieuwd naar de komende resultaten.” Het onderzoek duurt tot half mei.

  Ervaringen
  Voor Thomas is het doen van praktijkonderzoek geen straf: “Ik vind het een gigantisch leuke ervaring. Je zit bovenop de ontwikkeling en ziet de verschillen tussen de verschillende korrels en planten ontstaan.” De start van zo’n onderzoek wordt volgens Thomas getekend door veel overleggen en het oppakken van praktische zaken. “En er zijn altijd onvoorziene zaken die zich tijdens het onderzoek voordoen”, vertelt Thomas. Zo was er in de beginfase vraatschade aan de planten, waartegen nu maatregelen zijn getroffen. Nu loopt het onderzoek soepel en gaat het vooral om het verwerken van de data en het doen van analyses in de kas.

  Samenwerking
  “Ik heb het meeste contact met Aeres Hogeschool. Ik maak vooral gebruik van hun faciliteiten en het merendeel van het (planten)onderzoek vindt daar plaats”, vertelt Thomas. Hij gaat eenmaal in de twee weken naar de kas om metingen uit te voeren. Het onderzoeken van de korrels zelf, het afbraakonderzoek, gebeurt eens per maand in Emmen. De samenwerking met de twee hogescholen voldoet hem goed.

   
  Regra planten