• NL
 •  

  Hulp bij aanvragen SIA-subsidie biedt extra kansen voor iLab-ondernemers

  Bij het iLab worden iLab-ondernemers actief geholpen bij het aanvragen van de SIA-subsidie. Deze subsidie is bedoeld om haalbaarheidsonderzoeken voor ondernemersideeën mogelijk te maken en heeft een waarde van €20.000 tot €25.000. Het aanvragen van de SIA subsidie is een belangrijke leerschool voor de iLab ondernemers: voor velen is dit de eerste ervaring met het aanvragen van een subsidie. Ilab coaches Eric Roetman en Paul Groenink begeleiden hen daarin.

  Interesse
  De coaches van het iLab scannen welke iLab-ondernemers interesse hebben in het doen van een aanvraag voor de SIA-subsidie. De aanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend. Ondernemers die geïnteresseerd zijn gaan gezamenlijk met Paul of Eric aan de slag met het uitwerken van hun idee voor de haalbaarheidsstudie. Vervolgens wordt er binnen het brede netwerk van de coaches gekeken met welk lectoraat de ondernemer zijn aanvraag het beste kan doen. Als er een match is tussen een lectoraat en de iLab-ondernemer, is het tijd voor de volgende stap: de subsidie-aanvraag.

  Jules van Haaren, van Mito Solar, had veel aan het grote netwerk van de coaches: “De coach wist ons direct aan de goede personen te koppelen. Zo waren we weinig tijd kwijt aan het vinden van de juiste ingangen.” Het bedrijf van Jules en zijn compagnon Danny Bokma, maakt flinterdunne en flexibele zonnepanelen die onafhankelijk van de hoek van de lichtinval optimaal presteren. Met de SIA-subsidie wil Jules onderzoeken of en hoe hun unieke zonnecellen direct geïntegreerd kunnen worden in composieten producten, om deze zo robuuster en duurzamer te maken.

  Subsidie-aanvraag
  Bij de SIA-subsidie is het officieel het lectoraat die de aanvraag indient. Het schrijven van de subsidie-aanvraag wordt meestal door de iLab-ondernemer gedaan. Dat is best ingewikkeld. Eric: “En daar komen wij om de hoek kijken. Samen met de iLab-ondernemer bereiden we de aanvraag voor.” Het lectoraat geeft wel input voor het plan, maar de iLab-ondernemer heeft  zo de regie op zijn eigen aanvraag  en kan het  proces  van A tot Z meemaken. “Tijdens dat proces kan het duidelijk worden dat de ondernemer er nog niet klaar voor is. Wanneer dat het geval is kijken we samen naar een alternatief of schuiven we de aanvraag door naar de volgende ronde. Dat geeft meer tijd voor de ondernemer en daarmee een grotere kans op succes.”, aldus Eric.

  Bij het opstellen van de aanvraag gaat het niet alleen over de opzet van de haalbaarheidsstudie zelf. Eric en Paul weten dat als geen ander. Eric: “De beoordeling van de aanvraag is voor een groot deel afhankelijk  van de meerwaarde van het onderzoek voor de praktijk. Om dat goed neer te zetten heeft de ondernemer een goed beeld van de markt, het verdienmodel, de concurrenten en het product zelf nodig.” De coaches helpen vanuit dat oogpunt, samen met subsidie-adviseur Jan Scholten, om tot een zo sterk mogelijke aanvraag te komen. Voor Jules was deze hulp een uitkomst: “Een aanvraag schrijven is voor mij niet zo lastig, maar het hielp enorm dat de coaches wisten waar de aanvraag op werd beoordeeld. Zo kon ik mijn aanvraag goed toespitsen op de beoordelaars en meer kans maken.”

  Pitchen
  Als de aanvraag klaar is, is het tijd voor de ondernemer om zijn aanvraag te pitchen,. Eric: “En dat is voor veel ondernemers best een uitdaging. Hoe zet je je idee overtuigend neer?” Dat gold ook voor iLab-ondernemer Thomas Vos van Regra Biocompounds. Hij wil de subsidie gebruiken om zijn idee voor een unieke mestkorrel met een biologisch polymeer en mineraalconcentraat, die gemakkelijker in gebruik is en planten langer voorziet van meststoffen, verder uit te werken. Thomas: “De aanvraag helder op papier krijgen ging vrij gemakkelijk, maar ik was best bang dat het met de pitch verkeerd zou aflopen. Ik ben veel meer een techneut dan een verkoper. De coaches hielpen me zeer goed om een sterke pitch neer te zetten.”

  Eric heeft veel ervaring in het pitchen en doen van subsidieaanvragen. Eric: “Wij gaan actief oefenen met de iLab-ondernemers. We bespreken technieken over houding en gedrag, en oefenen met video-opnames en try-outs voor andere deskundigen.” De coaches merken dat het voor iLab-ondernemers heel  waardevol is om te leren hoe zij hun ideeën vol overtuiging neerzetten en kritische vragen kunnen beantwoorden. Iets wat later altijd van pas komt. Thomas is het daar mee eens: “Ik kijk terug op een pitch die boven verwachting goed ging. Ik heb veel geleerd.”

  Twee kanten
  Het begeleiden en coachen van de iLab ondernemers bij het doen van een SIA-aanvraag werkt twee kanten op. Voor de ondernemers is het een prachtig leermoment, maar ook de coaches steken er veel van op. Eric: “Het zien groeien van de iLab-ondernemers is toch wel de hoofdvangst van het iLab. Ook is het proces elke keer weer anders, omdat de ondernemers van het iLab zo divers zijn.”

  Naast de SIA-subsidie zijn er ook nog andere subsidies of financieringsmogelijkheden voor de ondernemers. Ook hierin kunnen de coaches en de subsidie-adviseur ondersteunen en helpen. Om dat goed te doen zorgen de coaches ervoor dat ze goed op de hoogte zijn en hun netwerk, in het onderwijs en het bedrijfsleven, goed benutten. Als er een interessante mogelijkheid is, wordt dit bij de ondernemers onder de aandacht gebracht en worden partijen met elkaar in contact gebracht. De SIA subsidie is daarin wel echt een uniek proces. Eric: “Daar stellen we ons als coaches extra actief in op. Juist omdat het zo’n mooie leerschool is’.

  Tevreden
  Zowel Thomas als Jules hebben veel gehad aan deze specifieke ondersteuning vanuit het iLab.  Thomas: “Zonder de coaches zou de gehele aanvraag er anders uit hebben gezien. Ze hebben mij goed gelopen met de pitch, maar ook met het nadenken over waar ik heen wil met mijn onderneming en veel meer.” Ook Jules is tevreden en heeft “super veel vertrouwen” in een goede afloop: “Maar ook al krijgen we de subsidie niet, dan levert dit traject ons veel op. De meerwaarde zit hem misschien nog wel meer in het vinden van de juiste partijen en het goed uitwerken van een plan, dan in het ontvangen van een pot geld.” Voor beide ondernemers is het is nog even wachten op de uitslag. Eind juni weten ze meer.

   
  Financien