• NL
 •  

  In gesprek met…

  In gesprek met…
  Jan Jager. Jan is lector Duurzame Kunststoffen bij het Kunststoflectoraat van Stenden PRE in Emmen. Jan: “Voordat ik begon als lector bij Stenden PRE heb ik meerdere jaren onderzoek uitgevoerd voor de R&D afdeling van Akzo Nobel in Arnhem. Het onderzoek daar richtte zich op het ontwikkelen van nieuwe kunststofgarens. Na verloop van tijd werd de R&D afdeling afgestoten en ging over naar Diolen Industrial Fibers in Emmen. Helaas ging dit bedrijf in 2008 failliet, maar droeg er aan bij dat ik medegrondlegger ben geweest van Applied Polymer Innovations, het huidige API. Na enige tijd in dienst te zijn geweest voor API kreeg ik in april 2011 een aanstelling als deeltijd-lector bij het kunststoflectoraat van Stenden PRE. Stenden PRE werd toen net opgericht en is een initiatief van Stenden hogeschool, Emmtec Services en API.” Sinds eind 2013 is het kunststoflectoraat van Stenden PRE onderdeel van de samenwerking tussen Stenden en Windesheim binnen het initiatief Green PAC.

  En wat doe je binnen het lectoraat?
  “Binnen het kunststoflectoraat ben ik nauw betrokken bij onderzoek en onderwijs op het gebied van upcycling en recycling van kunststoffen. Daarnaast houdt ik me bezig met het ontwikkelen van nieuwe kunststof producten op basis van biobased en biologisch afbreekbare grondstoffen.”

  Waar moeten we dan aan denken?
  “Op dit moment werk ik aan verschillende projecten. Actueel voor Green PAC gaat het om de projecten Sustainable Fibers, 3D-printen en Synthese van PBS. Rode draad in deze projecten is de zoektocht naar mogelijkheden om te verduurzamen door het gebruik van biobased grondstoffen.”

  Met welk doel worden deze projecten uitgevoerd?
  “Uiteraard zijn we een lectoraat. Een belangrijk doel van deze projecten is daarom dat ze kennis opleveren die we kunnen gebruiken in onze onderwijsprogramma’s. Maar dat is zeker niet het enige doel. De projecten richten zich op toegepast onderzoek. In dat kader voeren we de projecten allemaal uit in samenwerking met het bedrijfsleven. Zij hebben een specifieke vraag en met deze projecten kijken we gezamenlijk naar economisch haalbare oplossingen. In die zin is het ook een belangrijk doel om met onze projecten bij te dragen aan de groei van de regionale economie.”

  Maar hoe krijgt het onderwijs een plek?
  “Binnen de projecten die ik uitvoer werk ik zoveel mogelijk met studenten. Zij voeren onderzoek uit. Grote plus hiervan vind ik de link met de praktijk. Doordat het onderzoek wordt gedaan samen met bedrijven werken onze studenten aan concrete vragen uit het werkveld. Daarnaast zien we ook dat de projecten die we uitvoeren er aan bijdragen dat we binnen onze onderwijstak blijven innoveren en vernieuwen. Zo hebben we sinds kort een minor Duurzame Kunststoffen waar de eerste studenten op zijn afgestudeerd. Deze minor biedt studenten kansen, juist omdat wordt gekeken naar de behoefte uit de markt. We spelen optimaal in op de eisen en competenties die werkgevers tegenwoordig stellen aan werknemers. Kortom een win-win situatie. De markt krijgt personeel met vaardigheden waar ze om vraagt en de studenten verbreden hun mogelijkheden wanneer ze de arbeidsmarkt op gaan.”

  Nu werk je in de projecten samen met het bedrijfsleven. Dat biedt perspectieven voor zowel onderwijs als het bedrijfsleven. Je noemt er zojuist al een paar in relatie tot het onderwijs. Maar wat is naar jou idee nu belangrijk voor het bedrijfsleven?
  “Ik noemde deels al even de bijdrage die we met deze projecten willen leveren aan de groei van de regionale economie. We bieden kennis die we delen met hen. Zij kunnen daar hun voordeel uit halen. Wanneer een project succesvol is geweest kan het bedrijf vervolgens aan de slag met het vermarkten van de resultaten.”

  De noodzaak om te veranderen in de kunststofsector is groot. Fossiele grondstoffen, die nu vaak de basis zijn voor de productie van kunststoffen, zullen plaats moeten maken voor biogebaseerde grondstoffen. Wat is daarin je visie op de toekomst en de rol die Green PAC hier in kan vervullen?
  “Ik zie dat we nog een lange weg te gaan hebben als we volledig over willen stappen op groene grondstoffen in de kunststofsector. Vaak zijn groene grondstoffen nog duurder dan de fossiele grondstoffen. Er is geen gelijk speelveld en dat houdt een grootse opmars van groene kunststoffen nog tegen. Het zijn nu vooral de nichemarkten waarin dergelijke groene kunststoffen worden gebruikt. Door binnen Green PAC in te blijven zetten op onderzoeksthema’s die bijdragen aan het vergroenen van kunststof, willen we naar oplossingsrichtingen die het speelveld gelijker maken.”

  En als we je nu als laatste mogen vragen hoe het is om projecten voor Green PAC te doen wat is dan je antwoord?
  “Ik vind het fantastisch om een bijdrage te leveren aan manieren en werkwijzen om de kunststofsector verder te vergroenen. Ik blijf me dan ook met veel enthousiasme inzetten om samen met het bedrijfsleven en het onderwijs te werken aan oplossingen die bijdragen aan een cirulaire, duurzame en groene toekomst.”

   
  jan-jager-05-c