• NL
 •  

  In gesprek met…

  Rudy Folkersma. Rudy is een druk man. Naast zijn functie als lector op het lectoraat Duurzame Kunststoffen bij Stenden hogeschool werkt hij één dag in de week bij de NHL voor het lectoraat Circulair Plastics. Maar dat is niet het enige. Rudy zit ook nog één dag in de week bij de buren van Stenden in Emmen: het Drenthe College. Rudy: “Als Centre of Expertise (CoE) werken we samen met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) van het Drenthe College. Dit centrum, met een gloednieuw hightech gebouw, richt zich op duurzame chemische technologie, niet op HBO maar op MBO niveau. Juist die combinatie tussen HBO vanuit Stenden en MBO vanuit Drenthe College maakt dit een zeer gewilde en unieke samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs.”

  Green PAC bestaat sinds eind 2013. Wat betekent Green PAC voor jou?
  “Ik zie Green PAC als een samenwerking en spin-off van het Stenden lectoraat Duurzame kunststoffen en het Windesheim lectoraat Kunststoftechnologie. Green PAC is daarmee een belangrijke factor om de continuïteit van de lectoraten in de toekomst te waarborgen.”

  En hoe moet dat gebeuren?
  “Green PAC is een prachtige samenwerking tussen Stenden en Windesheim. De kracht van het initiatief zit hem vooral in de samenwerking met het bedrijfsleven. Op dit moment ben ik betrokken bij de projecten Mircrospuitgieten, LCA en Biobased Woningbouw. Allemaal projecten die we samen met het bedrijfsleven doen. Door dit soort projecten te doen verstevigen we ons bestaansrecht en kunnen we ook in de toekomst de continuïteit waarborgen. Bedrijven werken met ons om tegen geringe kosten aan de slag te zijn met vraagstukken, innovaties en oplossingen. Dat werkt twee kanten op. Enerzijds krijgt het bedrijf antwoord op een vraag voor zijn handel en kan daar zijn voordeel mee doen, anderzijds biedt het ons de mogelijkheid kennis te vergaren en te verspreiden. Iets wat voor onze lectoraten zeer belangrijk is.”

  Kennis verspreiden of delen zeg je. Maar hoe?
  “De kennis die we opdoen in de projecten wordt op verschillende wijzen gedeeld. Ten eerste in onze eigen onderwijs curriculum. Zo worden de resultaten van de projecten in verschillende onderwijsprogramma’s opgenomen. Daarnaast zetten we afstudeerders in op de projecten die we binnen Green PAC doen. Zij leren dus van de praktijk en actualiteit. Verder wordt de kennis verspreid en gedeeld via publicaties, symposia en bijvoorbeeld op congressen, bijeenkomsten en seminars. Ook nemen we de kennis op in onze minor Duurzame Kunststoffen. Het eerste gedeelte van de minor is vrij theoretisch, maar daarna gaan de studenten aan de slag met onderzoek vanuit hun minor bij bedrijven om met de nieuwe kennis aan de slag te gaan. Actueler kun je het onderwijs niet krijgen! De studenten maken zo zelf deel uit van de kennis- en innovatieontwikkeling.”

  Dan nu naar de bedrijven. Wat hebben die aan die kennis?
  “Het biedt de bedrijven verschillende voordelen. Wanneer ik kijk naar de business waar we ons op richten, namelijk kunststoffen, dan zie ik een wereld die vol zit met kunststoffen. Kijk maar eens om je heen wat er wel niet allemaal van kunststof wordt gemaakt. In de toekomst zal dit naar mijn idee alleen maar meer worden.

  Aan de andere kant zie je een wereld die verandert. De olie raakt op, de samenleving vraagt om andere manieren van produceren en consumeren en in het geval van kunststoffen zie je sterke  beweging richting biobased en circulair. Bedrijven zien dit en moeten mee in die trend anders lopen ze straks achter. Juist die gedachte zorgt voor samenwerking met Green PAC. Bedrijven werken met ons samen en kunnen zo door met state-of-the-art ontwikkeling. Ze blijven voorlopen in hun branche en dat helpt hun concurrentiepositie versterken.”

  Heb je een voorbeeld?
  “Kijk ik bijvoorbeeld naar het microspuitgiet-project. Daar werken we onder andere samen met het bedrijf HP Moulding. Dit bedrijf is gespecialiseerd in microspuitgieten. Nu willen ze een overstap maken naar biomaterialen. Voorwaarde daarbij is wel dat de producten die met biomateriaal worden gemaakt dezelfde eigenschappen hebben als de huidige producten die met traditionele materialen worden gemaakt. Wij hebben veel kennis in huis over verschillende biomaterialen die we met HP Moulding kunnen delen. Zij hebben weer veel kennis over het specifieke product en de manier van spuitgieten bijvoorbeeld. Juist door het over en weer delen van faciliteiten en kennis worden we samen sterker in zo’n project. Het project draagt bij aan nieuwe spin-off, in de vorm van kennis over het microspuitgieten van biomaterialen. En juist dat is een enorme plus.

  Kijk ik vervolgens verder naar de werkwijze en resultaten binnen de projecten van Green PAC dan zorgt de samenwerking er altijd voor dat we samen met bedrijven werken aan kennisopbouw. Daarnaast vind ik het een belangrijk doel dat de projecten structurele samenwerking opleveren. Juist die structurele samenwerking draagt er aan bij dat Green PAC ook in de toekomst haar bestaansrecht houdt.”

  Je visie op de toekomst rond kunststoffen heb je al even door laten schemeren. Hoe kan Green PAC daar een rol in blijven spelen?
  “Klopt inderdaad. Ik denk dat de samenleving ook in de toekomst nog veel gebruik zal maken van kunststoffen. Nu heeft Green PAC daarin al een brede rol en juist dat maakt ons uniek. We hebben chemische projecten en kunststof technologische projecten en ook in de toekomst zullen we die blijven doen. De kracht zit hem in onze onderlinge samenwerking. Zo is het lectoraat van Windesheim zeer goed in het ontwerpen van slimme kunststof producten en zijn we vanuit Stenden meer gericht op de chemische kant. Denk daarbij aan de samenstelling van het materiaal en de eigenschappen. Verder zou ik graag zien dat Green PAC in de toekomst zich nog meer richt op biocomposiet. In de regio merk je een sterkere vraag naar dit soort composieten. Bijvoorbeeld in de bouw en bij infrastructurele werken. Door hier nu op in te haken kunnen we bijdragen aan regionale versterking van deze sectoren en openen we wellicht de deuren richting Europa.”

   
  foto_rudy_folkersma