• NL
 •  

  In gesprek met…Geert Heideman

  Geert is sinds 2012 werkzaam als associate lector binnen het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim. Hij is gespecialiseerd in polymeer- en rubbertechnologie. Dat is ook niet vreemd gelet op zijn achtergrond vanuit zijn studie Chemische Technologie aan de universiteit van Twente en zijn promotieonderzoek binnen de vakgroep Rubbertechnologie (ETE).
  Geert ziet Green PAC als een mooie ontwikkeling waar veel zaken samen komen. Geert: “De kracht van Green PAC zit hem in de samenwerking tussen de twee hogescholen. Waar wij vanuit Windesheim veel kennis bieden op het gebied van engineering en design, biedt Stenden een plus op het gebied van materiaalkennis over biobased kunststoffen en vezels. In de projecten die we samen doen met het bedrijfsleven komen daar mooie dingen uit. Denk bijvoorbeeld aan het project van de Biobrug. Wij konden in dat project aan de slag met engineering in combinatie met de opleiding Civiele Techniek en Stenden richtte zich op het materiaal gebruik. Dus de chemische kant en eigenschappen van het materiaal. Juist door deze slimme combinatie konden we een mooie totaaloplossing bieden.”

  Vanuit het lectoraat ben je betrokken bij verschillende projecten van Green PAC. Hoe en welke zijn dat?
  “Voor de achtergrond is het goed om aan te geven dat de projecten van Green PAC altijd binnen de lectoraten worden uitgevoerd. De docenten zijn de onderzoekers en projectleiders. Het lectoraat heeft een coördinerende rol. Dat geldt ook voor mij. Dit komt voort uit de vier basisdoelstellingen die gelden voor lectoraten. Namelijk: het professionaliseren van docenten, bijdragen aan het updaten van het onderwijscurriculum, het toepassen van kennis in de praktijk en het verspreiden van die kennis om er voor zorgen dat bedrijven in de regio er beter van worden. Vanuit mijn rol als associate lector ben ik op die manier bijvoorbeeld betrokken bij de projecten Advanced Rheology, Kunststoffen in de machinebouw 1 en 2 en 3D-metaalprinten.”

  3D-metaalprinten? Dat is toch geen kunststofproject?
  “Dat doet de naam inderdaad niet vermoeden. Maar er is een sterke link met kunststof. Zo hebben wij vanuit de kunststoffen inmiddels veel kennis opgedaan over de designmogelijkheden bij 3D-printen, de software die je nodig hebt en het bionisch ontwerpen. Daarnaast biedt 3D-metaalprinten de mogelijkheid om metalen mallen te printen die weer zeer goed gebruikt kunnen worden in de spuitgiettechniek van kunststoffen. Er zijn dus meerdere directe voordelen voor de kunststofverwerkende industrie met het uitvoeren van dit project.”

  Nu noemde je al even in het voorbeeld van de Biobrug dat jullie vanuit het lectoraat samenwerkte met de opleiding Civiele Techniek. Waarom deze samenwerking?
  “Het samenbrengen van verschillende disciplines binnen de kunststofverwerkende industrie is belangrijk. Wij zijn geen universiteit die zich bezig houdt met fundamenteel onderzoek. Wij bieden juist toegepast onderzoek. Dus hoe kan de kennis worden toegepast in de praktijk. En daar zoeken we regelmatig naar samenwerking met opleidingen als Civiele Techniek. Een andere opleiding waar je in dat geval aan kunt denken is Industrieel Product Ontwerp. Deze opleiding betrekken we vaak bij de ontwikkeling van nieuwe kunststof producten. Daarnaast verkennen we op dit moment hoe we de opleiding Elektrotechniek kunnen laten aanhaken.”

  Civiele techniek en een brug bouwen snap ik, Industrieel Product Ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten snap ik ook. Maar wat is de link met de opleiding Elektrotechniek?
  “Binnen de mogelijkheden die we hebben vanuit de samenwerking Green PAC, willen we in de toekomst ook graag aan de slag met het intelligenter maken van kunststof producten en daar komt elektrotechniek om de hoek kijken. Als voorbeeld; stel je hebt een kunststof pallet. Deze pallet staat op verschillende plekken en wordt gebruikt voor verschillende soorten producten. Door in het gebruik van deze pallet te gaan werken met sensoren wordt het mogelijk de kwaliteit van de pallet te verbeteren. Zo kun je meten wat de meest voorkomende belasting van de pallet is, maar kun je ook achterhalen met welke omgevingsomstandigheden de pallet te maken krijgt. Denk aan de temperatuur en luchtvochtigheid. Door het verzamelen van al deze data wordt het product slim en kun je waar nodig de eigenschappen van de pallet aanpassen zodat deze optimaal geschikt wordt gemaakt voor de manier waarop hij wordt gebruikt.”

  Door het betrekken van al deze opleidingen dragen jullie goed bij aan relatie tussen de projecten en het onderwijs. Hoe zie je dat in de praktijk terug?
  “Doordat we bij onze projecten vaak een docent inzetten als projectleider en/of onderzoeker gaat hij er vanzelf over praten in zijn lessen. Hij is enthousiast over zijn project en wil dat delen. Dit enthousiasme draagt hij weer over op zijn studenten die vervolgens ook weer enthousiast worden. Bij hen kan hij vervolgens weer deelopdrachten neerleggen uit het project. Dat laatste is weer goed voor de docent, want die krijgt ruimte voor andere dingen. Bovendien zorgt het voor een optimale kennisuitwisseling tussen de student, docent en het bedrijf waar het project voor wordt gedaan. Juist die praktijkgerichte aanpak werkt en zorgt voor een constante aanwas van actuele kennis. Kennis die wij weer gebruiken om onze onderwijsprogramma’s te blijven vernieuwen.”

  En wat hebben bedrijven aan Green PAC? Wat is de grote plus voor hen om met Green PAC samen te werken?
  “Ten eerste de kracht van de gecombineerde kennis van twee hogescholen. Daarnaast krijgen ze er een groot netwerk bij waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien bieden we een laagdrempelige instap voor onderzoeksprojecten in tegenstelling tot bijvoorbeeld grote universiteiten waar dat allemaal aan veel meer eisen moet voldoen. Dat geldt zeker voor het MKB die in deze sector en in onze regio volop aanwezig is. Deze bedrijven willen wel innoveren, maar missen vaak de tijd en de mankracht om dat zelf te doen. Dat is een hele opgave. Wanneer ze gaan samenwerken met Green PAC krijgen ze de mogelijkheid om de gewenste innovatie wel voor elkaar te krijgen. En dat biedt weer voordelen voor hen op. Bijvoorbeeld in de zin van nieuwe handel. Kijk ik nog even verder dan levert hen de wisselwerking tussen kennis brengen en halen nog meer op. Doordat wij de kennis die we opdoen in de projecten weer opnemen in onze opleidingen investeren de deelnemende bedrijven indirect mee in het mede opleiden van hun potentiële werknemers van de toekomst.”

  Hoe is je visie op de toekomst rond kunststoffen en hoe kan Green PAC daar een rol in spelen?
  Het gebruik van kunststoffen houdt voorlopig niet op. In de toekomst denk ik dat de kwaliteit van kunststoffen alleen maar stijgt. Het zal nog vaker en meer worden toegepast voor allerlei toepassingen en producten. Ik denk dat de rol van Green PAC daarin is om te blijven innoveren en om goed te kijken naar alternatieve grondstoffen om die kunststoffen te maken. Daarnaast zie ik ook een rol voor Green PAC om op zoek te gaan naar manieren om kunststoffen te hergebruiken. Dat draagt bij aan de circulaire gedachte die steeds belangrijker wordt binnen onze huidige economie en samenleving.”

   

   
  141202-179