• NL
 •  

  In gesprek met

  Om een beeld te geven van wat Green PAC doet gaan we de komende periode in gesprek met een deel van de mensen achter Green PAC. Lectoren, docenten en onderzoekers. Allen bezig met interessante projecten in samenwerking met het bedrijfsleven. Om de markt te versterken, het opleidings- en kennisniveau te actualiseren en om innovaties succesvol te ontwikkelen. We beginnen met Peter Bosman.

  Peter is docent Civiele Techniek en daarnaast als onderzoeker betrokken bij het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim. Een bevlogen man met een hart voor civiele techniek. Peter: “In mijn carrière vóór Windesheim, heb ik 20 jaar gewerkt als hoofdconstructeur bij een groot internationaal ingenieursbureau. Na 20 jaar wilde ik wat anders. Ik wilde mijn ervaringen delen met anderen. Vandaar dat ik 7 jaar geleden besloot docent te worden. Sinds die tijd werk ik met veel plezier voor Windesheim als docent Civiele Techniek.”

  En wat deed je als hoofdconstructeur?
  “Binnen het bureau stuurde ik teams aan die bezig waren met het ontwerpen van civiele oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan sluizen en bruggen. Een voorbeeld waar ik zelf erg trots op ben en waar ik met veel plezier aan heb gewerkt in die tijd: het ‘Falkirk Wheel’ in Schotland.”

  Het Falkirk wheel? Sorry?
  “Haha, ja, het Falkirk Wheel. Een megagrote draaiende scheepslift nabij de stad Falkirk in Schotland, die het Forth and Clyde-kanaal verbindt met het Union-kanaal. De lift overbrugt een hoogte van 35 meter en is de enige roterende scheepslift ter wereld. Een lust voor het oog en een uniek kunstwerk. Zoek het maar eens op google.”

  Zal ik doen! Dan weer even terug naar Green PAC en kunststof. Ik leg de link nog niet direct met  civiele techniek, Dat gaat toch over leidingen, bruggen, wegen en gebouwen?
  “Dat klopt inderdaad. Civiele techniek richt zich daar op. Maar als je dingen maakt dan heb je materialen nodig. Nu wordt in de civiele techniek tot op de dag van vandaag veel gebruik gemaakt van de gangbare, traditionele materialen als beton, staal en hout. Wat ik daarin merk is dat er tegenwoordig vaker wordt gezocht naar andere, nieuwe materialen. Materialen met dezelfde eigenschappen, maar die bijvoorbeeld lichter zijn of langer mee gaan. Vanuit mijn eigen interesse ben ik gaan nadenken over mogelijkheden met kunststoffen. Ik wilde mijn horizon verbreden.”

  En hoe heb je dat dan gedaan?
  “Zo’n vier jaar geleden kwam ik in contact met het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim. Het leek me een uitdaging te onderzoeken of ik ook andere materialen, in dit geval kunststoffen, zou kunnen gebruiken in de civiele techniek. Het gaat daarin om een combinatie van materialen. Ik zeg zeker niet dat je alles moet vervangen met kunststof, maar ik denk wel dat het goed is te kijken naar zogenaamde hybride oplossingen. Juist een combinatie van materialen kan voor betere prestaties zorgen. Toen ik dat vanuit mijn docentenfunctie civiele techniek kon combineren met het lectoraat, ben ik naast docent ook onderzoeker geworden.“

  Nu is Green PAC ook een belangrijk initiatief van het lectoraat. Wat is Green PAC in dat geval voor jou?
  “Ik zie Green PAC als een belangrijk hulpmiddel om mijn kennis verder te verbreden. Green PAC maakt het mogelijk om meer onderzoeken te doen. Bijvoorbeeld met composieten. Deze onderzoeken doen we samen met studenten en stagiaires, zij leren hier ook van. Daarnaast dragen de onderzoeken en projecten van Green PAC eraan bij dat onze opleidingen blijven vernieuwen en er zelfs nieuwe vakken bij komen. Juist de link met het bedrijfsleven is daarin een grote plus. De onderzoeken en projecten die vanuit Green PAC mogelijk worden gemaakt zijn praktijkgericht.”

  Ik weet dat je betrokken bent geweest bij het afgeronde Green PAC project van de Biobrug bij WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Zijn er op dit moment nog projecten waar je bij betrokken bent?
  “Op dit moment werk ik aan het project KBC: kunststof, beton en composieten. Binnen dit project kijken we naar het hybride aspect. In de gebouwde omgeving is beton momenteel hét constructiemateriaal met het minste omkijken na realisatie. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre kunststof in combinatie met beton meerwaarde kan bieden voor de bouwsector. Denk bijvoorbeeld aan nog minder onderhoudskosten, lichtere constructies en een oplossing voor de groeiende grondstof schaarste.”

  De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is een belangrijke voor Green PAC. Hoe ervaar je deze samenwerking en wat is het voordeel?
  “Ik ervaar het als een toegevoegde waarde voor ons als kennisinstelling, maar ook voor de bedrijven waar we mee samenwerken. Vanuit onze kant krijgen studenten en afstudeerders in de projecten met de echte praktijk te maken. Dat is goed voor hun ontwikkeling en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden de projecten prachtige voorbeelden die ik kan gebruiken in mijn lessen. Verder zorgen de projecten ervoor dat we constant bezig zijn met het vernieuwen van onze opleidingen, juist op basis van de praktijk. En dat heeft weer voordelen voor het bedrijfsleven. Zij krijgen een stroom nieuwe werknemers tot hun beschikking die goed zijn ingespeeld op de toekomstige praktijk. Verder kunnen de resultaten uit de projecten direct worden opgepakt door de betrokken bedrijven en dragen zo bij aan het versterken van hun positie op de markt, vooral waar het gaat om innovaties. Zo is een belangrijk resultaat uit het project van de Biobrug bijvoorbeeld dat vlasvezels goed toepasbaar zijn in kunststof draagconstructies in buitenomstandigheden, maar vooralsnog niet in onderwater. Voor de bij dit project betrokken bedrijven is deze conclusie zeer waardevol, omdat ze zo weten waar ze wat wel en niet kunnen aanbieden bij toekomstige opdrachten.”

  Wat is je visie op de toekomst van kunststoffen en hoe speelt Green PAC daar een rol in?
  “Ik denk dat kunststof in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat vervullen. Het zal in meer en meer verschillende toepassingen worden gebruikt naast en samen met traditionele materialen. Green PAC kan daar een centrale rol in vervullen. Juist door helderheid te bieden over het gebruik van kunststoffen in bepaalde toepassingen. Daaruit kun je flinke voordelen halen. Niet alleen in de eigenschappen, maar ook in bijvoorbeeld de onderhoudskosten en de levensduur.”

   
  Peter Bosman2