• NL
 •  

  Investeren in duurzaamheid

  Bent u een ondernemer en denkt u na over verduurzaming, bijvoorbeeld door hoe u beter uw grondstoffen kunt benutten en reststromen kunt voorkomen? Windesheim en Stenden bieden bedrijven nu een prachtige kans om een stap dichterbij hun doelen te komen. Door aan te sluiten bij het onderzoeksproject “Financiering van bedrijfsmodellen in de circulaire economie” wordt uw bedrijf ondersteund in het beantwoorden van relevante vragen en ontvangt u advies op maat.

  Bedrijfsmatig en duurzaam
  Ondernemers van midden- en kleinbedrijven zien vaak de mogelijkheden en de noodzaak om duurzamer te werken. Dit biedt strategische kansen voor bedrijven om innovatief en (internationaal) concurrerend te blijven. Het is echter niet altijd eenvoudig om deze stap te maken. Duurzame innovaties moeten passen binnen een bedrijfsmodel en samenwerking met andere bedrijven in de keten. Naast de organisatorische aspecten, is het belangrijk voor bedrijven om op hoofdlijnen een overzicht te hebben van de verschillende financiële aspecten (zoals lange-termijn investeringen, verdienmodellen en kasstromen) en de duurzaamheidsaspecten van een circulair businessmodel, zoals verminderde uitstoot of betere mogelijkheden voor hergebruik.

  Projectdoel
  In dit project kijken we samen met ondernemers van midden- en kleinbedrijven naar de financiële gevolgen van veranderingen in het bedrijf en de samenwerking in de keten die nodig zijn om duurzamer te gaan produceren. We doen uitvoerig onderzoek naar verschillende aspecten van financiering in service- en productieketens zodat deelnemende bedrijven concrete input ontvangen voor het ontwerpen van business modellen die financieel aantrekkelijk en duurzaam zijn. De informatie kan bijvoorbeeld de basis vormen voor het schrijven van een bedrijfsplan.

  Deelname
  Hogeschool Windesheim en Hogeschool Stenden leiden gezamenlijk dit project. Per deelnemend bedrijf worden case studies gedaan door professionele onderzoekers in samenwerking met studenten. De studenten worden begeleid door deelnemende bedrijven maar ook door het projectteam. De algemene conclusies uit het onderzoek worden met de deelnemende bedrijven gedeeld.

  Contact
  Heeft u interesse in deelnemen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Matthias Olthaar, Lector Green Logistics bij Hogeschool Stenden of Eric Roetman, Onderzoeker Supply Chain Finance bij Hogeschool Windesheim.

  Contactgegevens
  Matthias Olthaar
  E: matthias.olthaar@stenden.com
  T: 06 2350 2109

  Eric Roetman
  E: ec.roetman@windesheim.nl
  T: 06 1486 2036

   
  ciculair-geld