• NL
 •  

  Kennis over 3D printen vergroten

  Sinds 2016 is Derek van Voorthuizen werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim. Voor die tijd werkte hij ruim tien jaar in research, development en product management op het gebied van ‘technical footwear’. Na zijn aanstelling bij Windesheim rolde hij vrij snel in het project ‘3D printen in productie’. Derek: “Mijn toenmalige collega Marc Beusenberg was op dat moment projectleider van het project. Hij ging weg en ik nam het stokje over.” Het project 3D printen in productie, was het tweede grote 3D printproject dat het lectoraat onder Green PAC uitvoerde.

  Achtergrond
  Hoofdactiviteit van dit project was praktisch onderzoek naar de mogelijkheden om 3D printtechnieken toe te passen in productie. Zowel voor kleine oplagen als hele series. Kern daarbij is dat het geprinte product een “eindbestemming” kent en dus niet alleen bedoeld is als prototype. In de afgelopen periode was het onderzoek naar 3D printen vooral oriënterend op de vraag ‘wat kan het MKB met 3D printen?’ en dan vooral in de richting van prototyping. Met de huidige techniek en de nieuwe generatie printers, is veel meer mogelijk. Je hebt nu zelfs al goedkope poederprinters. Poederprinters zijn bijvoorbeeld interessant omdat ze minder nabewerking nodig hebben en in de regel eenvoudiger topologie optimalisatie mogelijk maken. De brede onderzoeksvraag luide daarom: “wat is aan kennis nodig voor industrieel eind-gebruik?”

  Vliegwiel voor kennis
  Kijkt Derek naar het hele project dan heeft deze vooral als een vliegwiel gewerkt wat betreft de ontwikkeling van kennis rond 3D printen en AM. Derek: “Het project heeft een schat aan kennis opgeleverd over printtechnieken en de verschillende toepassingsmogelijkheden, niet alleen voor de betrokken bedrijven, maar zeker ook voor mijzelf en de stagiairs en afstudeerders, zoals Paul Dijkstra, die hierin meegewerkt hebben.”  Zo werd tijdens het project duidelijk dat FDM printen niet echt geschikt is voor industrieel printen van belastbare onderdelen. Derek: “De SLS techniek waar Paul zich in dit project op focuste, onder andere voor Flamco, past bijvoorbeeld veel beter bij serieuze industriële toepassingen.” En dat is meteen de plus van een dergelijk project als dit, volgens Derek: “De kennis die we hebben opgedaan vergroot  de expertise die we als lectoraat al hebben opgebouwd op het gebied van 3D printen.”

  Nieuwe printers
  Toen het project startte had het lectoraat al enkele jaren een industriële SLS printer ter beschikking. Derek: “We wisten toen al veel over deze techniek en toepassingen maar de afstudeeropdracht van Paul heeft er aan bijgedragen dat we echt grenzen hebben kunnen opzoeken.” Het lectoraat had al wel een brede kennis over FDM printing, maar nog niet specifiek voor industriële omgevingen. Een techniek waarvan ze nu weten dat deze vooral interessant is voor prototyping en minder voor massaproductie in de industrie. Voortbordurend op de focus AM in te zetten voor industriële toepassingen, heeft het lectoraat inmiddels verschillende andere printers aangeschaft. Printers die allemaal andere eigenschappen hebben, maar die bijdragen aan de gewenste vraag om maatwerk en kennis te bieden waar de maakindustrie wat mee kan.

  Kennis delen
  Kortom het project 3D printen in productie heeft er voor gezorgd dat de kennis van 3D printen voor industrieel eind-gebruik ontzettend is gegroeid. En de kennis uit praktijkgericht onderzoek werkt altijd twee kanten op. Enerzijds zorgen de nieuwe inzichten ervoor dat de kennis het onderwijs instroomt voor de nieuwe generatie engineers en anderzijds draagt het er aan bij dat het MKB in de maakindustrie in aanraking komt met nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan het versterken van de markt. Derek: “Met het project hebben we kennis opgedaan die we nu ook toepassen in de curricula van opleidingsrichtingen als Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen.” En dat is niet het enige, we hebben als lectoraat onze positie op dit vlak versterkt in het netwerk en worden steeds vaker gezien als een belangrijke partij op het gebied van 3D print ontwikkelingen. Een partij met kennis die het mogelijk maakt voor de industrie om blijvend te innoveren. Derek: “Waar het de maakindustrie vaak ontbreekt aan tijd en geld om te experimenteren, bieden de praktijkgerichte onderzoeksprojecten binnen het lectoraat juist kansen om toch gezamenlijk te innoveren. Vandaar dat bedrijven ons steeds makkelijker en vaker weten te vinden.”

  Dit artikel is er één van de twee over het onderzoeksproject 3D printen in productie. Deel één kun je hier lezen.

   
  Derek web