• NL
 •  

  Kunststoffen in de machinebouw

  In de machinebouw worden kunststoffen nog vrij weinig toegepast. Green PAC onderzoekt momenteel welke voordelen kunststoffen in de machinebouw kunnen hebben. Denk aan gewichtsbesparing, lagere onderhoudskosten en minder of langzamere slijtage. Zie ook ons onderzoeksproject over kunststoffen in de machinebouw.

  Een van de in het project deelnemende bedrijven; Moba, fabrikant van machines voor het verpakken, sorteren en verwerken van eiren, is hierop een uitzondering. In de eiersorteermachines van Moba wordt al veel kunststof gebruikt. Vanuit het project wordt hier sinds september vorig jaar onderzoek gedaan naar de verschillende slijtagevormen van de sorteermachines door twee Windesheim minorstudenten Fleur Becker en Marlous van der Braak. Zij hebben na hun literatuuronderzoek samen met ICT studenten van dezelfde hogeschool een algoritme opgezet om de slijtage van de verschillende kunststoffen te simuleren en hebben bij de RUG een aantal tribotesten gedaan (dit zijn testen die de wrijving, smering en slijtage in kaart brengen).  Daarop volgend heeft Hogeschool Windesheim zelf een tribometer aangeschaft die voor verder onderzoek wordt ingezet. Met de informatie uit de tribotesten kan de materiaalkeuze of het ontwerp van de eiersorteermachines worden aangepast zodat deze verder kunnen worden verbetert.

  Ook de case van VMI (fabrikant van machines voor de rubber en bandenindustrie) binnen dit Green PAC project heeft met slijtage en levensduur te maken. Hier is de ondersteuning van de transportband van een van hun machines onderhevig aan slijtage in een omgeving waar schoonmaakmiddelen en ontvetters worden toegepast. Daarnaast speelt de temperatuur bij de droogunit van deze machine een rol. Op dit moment wordt hiervoor voornamelijk een materiaalcombinatie van RVS gebruikt. In dit project wordt gekeken of kunststof een beter alternatief is. Ook hier zullen de tribotesten, onder verschillende condities, de materiaalkeuze onderbouwen. De uitkomsten van dit onderzoek worden later bekend.

   

   
  Moba machine