• NL
 •  

  Laagdrempelig toegang tot kennis en ondersteuning

  Green PAC iLab is als een initiatief van hogescholen Windesheim en NHL Stenden een groot voordeel voor (gevestigde en startende) ondernemers. Zo bieden beide hogescholen, met in totaal drie betrokken lectoraten, laagdrempelig toegang tot de daar aanwezige kennis en ondersteuning op het gebied van kunststoffen.

  Lectoraat Kunststoftechnologie
  Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim focust op Engineering & Design op het gebied van kunststoffen en composiet. Verduurzaming en innovatie van kunststof- en aanverwante industrieën staat daarin centraal. Hoofdthema’s waar het lectoraat zich op richt zijn hybride ontwerp, duurzaam produceren, 3D-printing en circulaire economie.

  Lector Margie Topp is verbonden aan het lectoraat Kunststoftechnologie. Zij is een door de wol geverfde expert op het gebied van polymeren en composieten. Margie: ‘Wanneer ik kijk naar de relatie tussen het lectoraat en vooral naar het belang van onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies, dan zie ik dat we, in vergelijking met andere initiatieven, vanuit Green PAC op een laagdrempelige manier innovatie versnellen. En juist dat is een grote plus. Zo maken we het bijvoorbeeld voor de iLab ondernemers mogelijk om via een gesubsidieerde haalbaarheidsstudie te onderzoeken of een nieuwe technologie, werkwijze of materiaalkeuze iets voor hen kan betekenen. En dat is weer belangrijk als je de huidige kunststofindustrie in de regio wilt vernieuwen en behouden.’

  Lectoraat Duurzame Kunststoffen en Circular Plastics
  Het lectoraat Duurzame Kunststoffen van NHL Stenden focust op technologische toepassingen van duurzame kunststoffen. Onderwijsvernieuwing en spin-offs in het bedrijfsleven staan daarin centraal. Hoofdthema’s waar het lectoraat zich op richt zijn recycling en upcycling van kunststoffen, biopolymeren, sustainable fibres en biocomposieten. Het lectoraat Circular Plastics eveneens van NHL Stenden doet toegepast onderzoek naar het sluiten van de kunststofkringloop. Het lectoraat analyseert en optimaliseert afvalscheidingsprocessen door de hele keten van grondstof, productie, consumptie en afval met elkaar te verbinden. Ook onderzoekt het lectoraat chemische recycling. In het onderzoek op het gebied van hergebruik van grondstoffen wordt onder andere gezocht naar meer toepassingen van gerecyclede kunststoffen.

  Een van de lectoren die verbonden is aan zowel het lectoraat Duurzame Kunststoffen (Emmen) als Circular Plastics (Leeuwarden) is Rudy Folkersma. Rudy houdt zich voornamelijk bezig met innovaties op het gebied van duurzame kunststoftechnologie in samenwerking met het bedrijfsleven. Rudy: ’Green PAC  is het resultaat van een prachtige samenwerking tussen NHL Stenden en Windesheim. De kracht van het initiatief zit hem vooral in de praktijkgerichte benadering. Het doen van projecten samen met het bedrijfsleven. Zij werken met ons om aan de slag te gaan met vraagstukken, innovaties en oplossingen die ze voor hun bedrijf zoeken. Dat werkt twee kanten op. Enerzijds krijgt de ondernemer antwoord op een vraag voor zijn handel en kan daar zijn voordeel mee doen, anderzijds biedt het ons de mogelijkheid kennis te vergaren en te verspreiden. Iets wat voor onze lectoraten zeer belangrijk is.”

   

   
  Matte_tavle0610311532