• NL
 •  

  Landelijke expertise- en innovatiecentra kijken ogen uit in Emmen

  Op 20 en 21 juni vond de 9de General Assembly plaats van Wij zijn Katapult. Het landelijke netwerk van 4.500 bedrijven en 50.000 studenten in 149 samenwerkingsverbanden. Dit keer was het netwerk te gast bij center of expertise Green PAC (Stenden en Windesheim) en centrum voor innovatief vakmanschap DC Tech (Drenthe College) in Zuidoost-Drenthe, Emmen. In deze regio werken onderwijs, ondernemers en overheden samen aan innovatie en toegepast onderzoek in groene vezelchemie.

  Samenwerking verbeteren en innovatie versnellen
  De 149 samenwerkingsverbanden in Nederland zijn de afgelopen jaren in het leven geroepen om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen, de samenwerking tussen onderwijs en ondernemen te verbeteren en innovatie te versnellen. Green PAC is zo’n initiatief. Vanuit de samenwerking tussen Stenden en Windesheim lag er een kans om onderwijs en lokale ondernemers dichter bij elkaar te brengen. Programmamanager Harm Jan Bouwers van Green PAC: “Het doel van Green PAC is daarin vergelijkbaar met de andere expertise- en innovatiecentra in Nederland; namelijk het beter laten aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt en het vergroten van de innovatiekracht. De focus is het enige dat anders is. Ieder centrum richt zich op wat er in zijn of haar regio leeft. Hier is dat groene vezelchemie. Dus kunststoffen, composieten, vezels en garens op basis van groene grondstoffen.”

  Praktijkgericht leren en groeien
  Dat de nadruk in Drenthe op groene vezelchemie ligt is niet zo raar. Zuidoost-Drenthe, met Emmen als centrum, heeft een rijke historie waar het gaat om kunststoffen, composieten, vezels en garens. Manager Henk Lukken van DC Tech: “In deze regio is van oudsher veel maakindustrie waar het gaat om kunststoffen. Met ons innovatiecentrum spelen we daar op in. We willen onze studenten de mogelijkheid bieden om praktijkgericht te leren en te groeien. En dat doen we door de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Juist die input is belangrijk om onze studenten een goede aansluiting te bieden op de vragen vanuit het bedrijfsleven. We leiden de werknemers van de toekomst op en daar hebben we de bedrijven hard bij nodig.”

  Samenwerking MBO en HBO
  Tijdens de General Assembly zagen de verschillende deelnemers dat de samenwerking tussen MBO en HBO in Drenthe goed werkt. Bouwers: “Binnen het onderwijs in Drenthe werken we vanuit Green PAC aan toegepast onderzoek op HBO niveau. Vaak in samenwerking met universiteiten als de RUG of TU Delft. We ondersteunen bedrijven met inzet van studenten om innovatie mogelijk te maken. Voor de werkelijke uitvoering van deze innovaties werken we steeds vaker samen met DC Tech. Hier werken MBO studenten aan de realisatie van dergelijke innovaties in een daarvoor zeer geschikte omgeving.” Lukken vult aan: “En juist dat draagt bij aan de praktijk. De maakindustrie in deze regio is groot. De vraag naar ‘handjes’ dus ook. Juist de combinatie van de denkers en de doeners maakt onze aanpak succesvol. Van de ideevorming tot de uitvoering, we bieden een totaalpakket.”

  Project Lifecycle
  Prachtig voorbeeld van deze samenwerking is het project Lifecycle van ondernemer Willem Reek. Dit project was onderdeel van de, in het programma opgenomen, expeditie langs regionale voorbeelden. Lifecycle richt zich op het ontwikkelen en maken van een totaal concept voor een moderne en nieuwe manier van fietsen. Geen traditionele fiets maar een ‘fietsauto’ met ruimte voor één volwassene en twee kinderen. Willem Reek: “Ik kwam terecht bij Green PAC omdat ik voor mijn project een speciale 3D-printer heb gebouwd. Ik wil namelijk dat delen van mijn fiets in onderdelen te printen zijn. Green PAC ondersteunt me met het vervolmaken van mijn 3D-printer en onderzoekt welke mogelijkheden de printer biedt in combinatie met verschillende kunststoftoepassingen. Dit zorgt ervoor dat ik dadelijk met het beste materiaal aan de slag kan om de fiets te maken. En dat maken laat ik juist bij DC Tech doen. Hier wordt gewerkt vanuit de techniekkant. De studenten die hier zitten, werken met hun handen en maken dingen. Daarin zie ik de meerwaarde. Bij Green PAC kijken ze vanuit de onderzoekskant naar mijn project en bij DC Tech vanuit de technische. Juist die combinatie zie ik als een grote plus.”

  Emmtec Industry & Businesspark
  Naast de rondleiding langs praktijkvoorbeelden van Green PAC en DC Tech, vond er tijdens de expeditie ook een bezoek aan het Emmtec Industry & Businesspark plaats. Dit grootste chemie-industrieterrein van Noord-Nederland wil uitgroeien tot hét centrum voor innovatie op het gebied van (groene) vezels, garens, composieten en polymeren. En daar wordt hard aan gewerkt. Sinds 2013 is het terrein door de landelijke overheid aangewezen als centrum voor chemische innovatie (COCI) en is actief bezig om samen met bedrijven en kennisinstellingen uit te groeien tot hotspot voor innovatie in de kunststofsector. In dat kader leidde de expeditie de deelnemers langs het net gevestigde Green PAC iLab en onafhankelijk onderzoeksinstituut Senbis. Twee mooie voorbeelden van organisaties die werken op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en ondernemen.

  Succesvolle tweedaagse
  Met deze negende General Assembly hebben Green PAC en DC Tech in samenwerking met Wij zijn Katapult laten zien dat de Drentse aanpak rond onderwijs en ondernemen succesvol is. De ruim 130 deelnemers per dag waren enthousiast, hebben veel praktijkvoorbeelden kunnen zien en raakten geïnspireerd om op vergelijkbare wijze aan de slag te gaan.

   

   
  IMG_5328