• NL
 •  

  Masterdiploma’s Polymer Engineering uitgereikt op Windesheim

  Op vrijdag 23 maart 2018 hebben weer zes studenten hun diploma van de deeltijd masteropleiding Polymer Engineering in ontvangst mogen nemen.

  De afgestudeerde specialisten zijn nu toegerust met kennis van duurzame kunststoffen en kunnen praktijkgericht onderzoek doen naar het gedrag ervan. Met deze expertise kunnen ze productieprocessen inrichten en innoveren in de kunststoftechnologie. De opgedane kennis is van belang voor de industrie om verdere stappen te zetten naar een Circulaire Economie.

  Marktbehoefte
  Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze high tech samenleving. Ze hebben een lange levensduur en zijn steeds beter geschikt voor recycling en hergebruik. Voor de verdere ontwikkeling van kunststofproducten is echter meer kennis vereist. Windesheim startte daarom samen met NHL Stenden een aantal jaren geleden de professionele masteropleiding Polymer Engineering, een praktijkgerichte opleiding in deeltijd die uniek is in Nederland. Hiermee spelen de hogescholen in op de behoefte in het werkveld aan engineers en chemisch technologen die begrijpen hoe kunststoffen zich gedragen en weten hoe het productieproces het beste ingericht kan worden.

  NHL Stenden focust zich op duurzame kunststoffen middels onderzoek en onderwijs en heeft op dit vakgebied in samenwerking met het bedrijfsleven in Noordoost-Nederland veel kennis verworven. Windesheim heeft, gedreven door de industrie in de regio, ingezet op het speerpunt kunststoftechnologie en focust zich op engineering en design met en voor kunststof en composiet. Duurzaamheid en maatschappelijk belang staan bij beide partijen hoog op de agenda.

  Grenzen verleggen in de kunststoftechnologie
  De studenten hebben met hun afstudeerwerk aangetoond dat zij als adviseur, onderzoeker en procesontwerper out of the box kunnen denken en grenzen kunnen verleggen in de beroepspraktijk.

  Zo presenteerde student Corinne van Noordenne haar afstudeerwerk rond bio-afbreekbare kunststoffen voor landbouwtoepassingen, uitgevoerd binnen Green PAC met de WUR als partner. Piet van der Steeg voltooide zijn afstudeeronderzoek aan de RUG waarin de ontwikkeling van fluorpolymeren voor energieopslag centraal stond. Tijmen Mateboer die als onderzoeker verbonden is aan het lectoraat Kunststoftechnologie, hield zich tijdens het afstudeeronderzoek bezig met  rubberextrusie experimenten, en wel specifiek wall-slip bepaling en extrusiesimulatie met wall-slip. Ook de afstudeerprojecten binnen het bedrijfsleven, waaronder het werk van Caspar Remmers voor Visscher Caravelle, Mathijs Schuttert voor AFP en Sander Hendriksen voor Ten Cate lieten duidelijk een ontwikkeling en bijdrage aan de verbetering van specifieke eindproducten zien.

  Over de masteropleiding
  De opleiding Polymer Engineering ondersteunt het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 dat het kabinet in september 2016 heeft gelanceerd, waarin de sector Kunststoffen als een van de vijf sectoren is aangewezen. Voor het realiseren van deze agenda is ontwikkeling van hoogwaardige kennis op het gebied van kunststoffen onontbeerlijk. Windesheim en NHL Stenden realiseren deze kennisontwikkeling in de joint degree Master Polymer Engineering.

  De opleiding is een professionele master die uniek is in Nederland. De opleiding richt zich op een theoretische benadering van de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Complexe vraagstukken, uitdagingen en innovaties uit de eigen beroepspraktijk spelen een belangrijke rol. Door de kennis die de studenten opdoen, wordt direct geïnvesteerd in de ontwikkeling en groei van de eigen organisatie.

  Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.windesheim.nl/polymerengineering en www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/polymer-engineering-master-deeltijd

   
  master pe