• NL
 •  

  Milieuvergelijkingen van staal, hout en composieten bruggen nog onbetrouwbaar

  Op 27 juni 2014 verscheen op de website van metaalnieuws een artikel waarin wordt gesteld dat uit onafhankelijk onderzoek, in opdracht van RVO, blijkt dat staal de meest duurzame keus is voor het bouwen van verkeersbruggen. Zo is staal twee maal zo duurzaam als kunststof of composiet. In het onderzoek is echter geen rekening gehouden met de voornamelijk biobased gerichte ontwikkelingen die momenteel in de kunststof- en composietensector plaats vinden.

  Duurzamer, lichter en even sterk als staal
  Zo wordt er in Emmen gewerkt aan de ontwikkeling van een beweegbare klapbrug van biocomposiet die duurzamer, lichter en even sterk is als staal. Biocomposiet is in het onderzoek in opdracht van RVO echter niet meegenomen. Er is alleen gekeken naar composietbruggen die zijn gemaakt van de traditionele op fossiel gebaseerde kunststoffen. De composietenbrug die in het onderzoek is vergeleken, is bijvoorbeeld niet uitgevoerd in vlasvezels maar in glasvezels en er is bij de bouw gebruik gemaakt van PUR schuim in plaats van gerecycled PET schuim.

  Meer data nodig voor goede vergelijking
  Ook de VKCN (Vereniging Kunststof Composieten Nederland) geeft in een reactie op het onderzoek aan dat de milieuvergelijkingen van staal, hout en composiet op dit moment nog onbetrouwbaar zijn. Voor een goede vergelijking is het noodzakelijk dat er meer betrouwbare en vergelijkbare milieudata beschikbaar komt. Zolang die data er nog niet is en de weging van die data niet objectief is, zijn er geen geldige vergelijkingen tussen de verschillende materialen mogelijk.

  Objectief onderzoek
  Een kleine, innovatieve sector als kunststof composiet heeft nog maar weinig milieudata beschikbaar. Het succes van kunststof (bio)composiet vereist deelname in allerlei onderzoeken om zich objectief te kunnen meten met de gevestigde materialen zoals hout en staal. Green PAC, expertisecentrum op het gebied van (groene) grondstoffen, vezels en composieten wil hier op inspringen. ‘Momenteel werken we samen met o.a. de Machinefabriek Emmen en composieten ingenieursbureau CTC aan de verdere ontwikkeling van de bioklapbrug. Ons onderzoek richt zich daarbij op technische en economische haalbaarheid van biocomposieten, de fysieke (inclusief mechanische) eigenschappen van relevante biocomposieten, de lange duur eigenschappen van biocomposieten en de impact van biocomposieten op het milieu. Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek in opdracht van RVO, zien we graag dat het onderzoek wordt gevalideerd door DPI Value Centre (de belangenvereniging van de chemische polymeer industrie) in samenwerking met de TU Delft met haar uitgebreide kennis over ecodesign. Bovendien zouden wij de studie die nu is gedaan graag overdoen, maar dan met een ander ontwerp en andere data input. We zijn er namelijk van overtuigd dat dit voor een hele andere uitkomst zorgt’, aldus Daan van Rooijen, projectleider van het project van de bioklapbrug binnen Green PAC.

  Een brug te ver
  Kortom de onderzoeken en vergelijkingen die tot nu toe hebben plaats gevonden zijn nog niet toereikend om een eenduidig oordeel te geven over de duurzaamheidsaspecten van de verschillende materialen. Er is simpelweg geen goed vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Het geven van een doorslaggevende waarde is op dit moment dan ook nog een brug te ver.

   
  20131126_brug_emmen