• NL
 •  

  Nieuwe circulaire tool voor ondernemers

  Circulaire economie gaat over een economie waarin de waarde van materialen wordt behouden. Dit betekent dat de levensduur van producten wordt verlengd, producten en onderdelen worden hergebruikt en dat materialen op een hoogwaardige manier worden gerecycled. Het voorkomt dat niet-hernieuwbare materialen onnodig worden gewonnen of dat gebruikte materialen onnodig worden gestort of verbrand. Toch is een circulaire economie meer dan een hergebruik- & recycle-economie; het gaat over slimmer ondernemen waarbij materialen worden behouden of zelfs worden teruggewonnen.

  Aansluiting zoeken
  Bedrijven kunnen op verschillende manieren aansluiten bij de circulaire economie. Er zijn bedrijven in de circulaire economie die er niet meer op zijn gericht om zoveel mogelijk producten op de markt te zetten. Zij maken winst door een nieuwe dienstverlening te organiseren rondom hun producten. Zo ontwikkelen bedrijven solide producten met extra garanties en een terugnamegarantie na gebruik. Ook stellen steeds meer bedrijven producten beschikbaar aan klanten via een lease-, abonnement- of huurcontract, zodat het bedrijf eigenaar blijft van het product (en dus gegarandeerd de producten retour krijgt). Andere bedrijven proberen hun producten terug te krijgen door diverse buy-back overeenkomsten of statiegeld. Een ander voorbeeld is een groep bedrijven die impact wil maken door inzicht te geven in de oorsprong van materialen, het gebruik van energie en de uitstoot van emissies. Zo proberen ze te laten zien dat duurzame keuzes ook echt effect hebben. Kortom bedrijven kiezen hun eigen weg naar de circulaire economie.

  Circulaire tool voor ondernemers
  Hogeschool Windesheim ontwikkelde in de periode 2016-2018 in samenwerking met Green PAC iLab een speciale tool voor ondernemers die circulair willen gaan ondernemen. De tool is in die periode ontwikkeld en verfijnd tijdens workshops, colleges en bedrijfsbezoeken. Na de ontwikkeltijd is de tool door verschillende bedrijven toegepast in de praktijk en aangepast zodat  deze beter aansluit op de werkelijke situatie. Deze ontwikkeling is geleid door Eric Roetman, onderzoeker bij Windesheim op het gebied van Kunststoftechnologie en de Circulaire Economie en startup coach bij Green PAC iLab. Daarnaast is een bijzondere bijdrage geleverd door Paul Kok (Gemeente Zwolle), Wijke Ruiter (Windesheim), Bauke Feenstra (Universiteit van Aruba), Hermen Plantinga (Ubbink) en Kornelis Jorna (Oost NL) en de lectoraten Netwerken in de Circulaire Economie en Kunststoftechnologie van Windesheim en en het lectoraat Green Logistics van Hogeschool NHL Stenden.

  Benieuwd naar de tool? Deze is gratis te gebruiken en downloadt u hier.

   
  Circularie economie