• NL
 •  

  Nieuwe INTERREG programma boost voor Drentse Bio-economie

  Maandag 18 januari vond bij Stenden Hogeschool in Emmen de kick-off plaats van het INTERREG V programma ‘Bio-economie in de non-food sector’. Dit Nederlands-Duitse programma richt zich op netwerkvorming en grensoverschrijdende ontwikkeling van biobased producten. Het programma draagt bij aan een duurzame economie en het verminderen van de CO2 productie. De EU stelt daar 3,9 miljoen euro voor beschikbaar, welk bedrag wordt verdubbelt tot 7,8 miljoen door onder andere de Noordelijke provincies, de Duitse deelstaat Niedersachsen en het ministerie van Economische Zaken.

  Binnen het programma worden verschillende ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. De nadruk ligt op innovatieve producten en materialen, nieuwe groene routes, biobased producten voor de woningbouw en kennistransfer. Met verschillende kleine en middelgrote ondernemingen wordt in samenwerking met kennisinstellingen gewerkt aan nieuwe biobased producten en toepassingen. Concreet gaat het om projecten op het gebied van biosubstraat, biochar, duurzame vezels, microspuitgiet toepassingen, 3D-printing, biobased woningbouw en biobased infrastructuur.

  Stenden hogeschool speelt als kennisinstelling, met het initiatief Green PAC, een belangrijke rol in de uitvoering van een deel van de projecten (zie onze onderzoeksprojecten). De kennis en kunde die vanuit Stenden met Green PAC wordt ingezet draagt in belangrijke mate bij aan de verdere ontwikkeling en opschaling van dergelijke initiatieven. En dat is weer goed voor de economische groei die Drenthe nastreeft. Drents Gedeputeerde Henk Jumelet was dan ook zeer positief over het programma. Duurzame economische groei is een belangrijk speerpunt voor de provincie en dit programma draagt daar in belangrijke mate aan bij benadrukte hij in zijn speech.

  Naast de gestarte projecten die de revue passeerden, werd er tot slot vanuit het programma aangegeven dat er nog ruimte is voor nieuwe projecten. Een deel van het budget is nog niet bestemt en biedt MKB-ers uit de regio mogelijkheden voor haalbaarheidsstuddies, ketenontwikkeling- én kennistransferprojecten. De precieze voorwaarden hiervoor zijn na te lezen op www.bioeco-edr.eu.

   

   
  Bio economie