• NL
 •  

  Nieuwe polymerisatiereactor kunststoflaboratorium NHL Stenden

  Onlangs is op het kunststoflaboratorium van NHL Stenden in Emmen een nieuwe polymerisatiereactor aangeschaft. Met deze reactor kunnen nieuwe kunststoffen gemaakt worden. Op het kunststoflaboratorium is eveneens een depolymerisatiereactor aanwezig. In combinatie met deze twee reactoren kan een circulaire kringloop worden nagebootst.

  De depolymerisatiereactor kan kunststoffen afbreken tot de bouwstenen waaruit deze zijn opgebouwd. Dit proces verloopt tegenwoordig vaak met behulp van katalysatoren en hoge temperaturen. NHL Stenden doet op deze reactor onder andere onderzoek naar de afbraak van kunststoffen zonder gebruik van katalysatoren. De bouwstenen die hiermee worden verkregen kunnen vervolgens weer worden gebruikt om nieuwe kunststoffen van de maken. En daar komt de polymerisatiereactor om de hoek kijken. Binnen het lab wordt deze reactor ingezet om te onderzoeken of de bouwstenen van de afgebroken kunststoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden om hoogwaardige nieuwe kunststoffen te produceren.

  Op deze manier wordt er dus effectief onderzoek gedaan naar de circulariteit van kunststoffen en kan NHL Stenden meer inzicht krijgen in de mogelijkheden om het recyclen van plastics eenvoudiger, efficiënter en duurzamer te maken.

   
  Knipsel