• NL
 •  

  Onderzoeksproject 3D-metaalprinten biedt kansen voor MKB

  Nederland raakt steeds verder achterop als het gaat om de toepassing en integratie van Additive Manufacturing technieken (3D-printen). De technologie maakt op dit moment een enorme transitie door in de ontwikkeling naar een industriële productie omgeving. Een omgeving waar flexibel wordt ingespeeld op de behoefte naar volledige productie op maat voor kleinere series.

  “Bij veel Nederlandse bedrijven heerst grote onzekerheid over de vraag of-en-hoe ze 3D printtechnologieën moeten inzetten om op termijn concurrerend te blijven.” zegt associate lector Kunststoftechnologie Geert Heideman van Windesheim.

  Additive Manufacturing is een complexe en nog relatief dure techniek. Het ontbreekt de regio en MKB aan daadkracht om hier zelfstandig stappen in te zetten. Het gaat namelijk niet alleen om een techniek, maar Additive Manufacturing is een optelsom van ontwikkelingen en vaardigheden. Geert: “Je begint bij het ontwerp, daarop volgt het tekenen en topologisch optimaliseren en dan gaat het om het gebruik en de selectie van de techniek, materiaal en het productieproces. Vervolgens moet het product nog na bewerkt worden, en is er een eindproduct verkregen waarvan nog onbekend is hoe de eigenschappen in de gebruiksfase zich ontwikkelen.” Door de afwachtende houding van het MKB en de snelle ontwikkelingen wordt de kenniskloof met de vooroplopende bedrijven steeds groter. Door samenwerking en praktijkgericht onderzoek  met het MKB, kan de maakindustrie van Nederland de inhaalslag inzetten.

  Het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het Green PAC onderzoeksproject ‘3D-metaalprinten’ waarin de Selective Laser Melting (SLM) 3D-printtechniek centraal stond. Een technologie die mogelijkheden biedt voor de Nederlandse maakindustrie. Geert: “Met het onderzoeksproject hebben we het MKB op een laagdrempelige manier kennis laten maken met 3D-metaalprinten in het algemeen en specifiek de SLM techniek. Het project heeft de (on)mogelijkheden in kaart gebracht aan de hand van praktijkvoorbeelden die samen met het bedrijfsleven zijn uitgevoerd.”

  Een van deze praktijkvoorbeelden richtte zich op het verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de kunststofindustrie, voor het maken van spuitgietmatrijzen (of delen daarvan) met complexe koelkanalen. Deze case is uitgevoerd in samenwerking met  het bedrijf Moba Group, wereldleider op het gebied van sorteer- en verpakkingsmachines voor eieren.

  Uit dit onderzoek kwam naar voren dat SLM zeer geschikt is als productietechniek voor dergelijke matrijzen. Hans Ruijs, senior engineer plastics bij Moba Group: “Met dit project zijn de mogelijkheden en beperkingen rond SLM techniek voor spuitgietmatrijzen duidelijk in kaart gebracht en kunnen we onze huidige matrijstechniek sterk verbeteren.”

  Meer informatie over het onderzoeksproject is hier te vinden.

   
  spuitgietmatrijs met SLM techniek