• NL
 •  

  3D-metaalprinten 2

  3D-metaalprinten bevindt zich nog in een pril ontwikkelstadium. Het ontbreken van kennis en ervaring maakt het voor bedrijven risicovol om hier mee te starten. In Noord-Nederland heeft zich daarom een kenniscluster 3D-metaalprinten gevormd met als doel het opdoen, ontwikkelen en toepassen van kennis op het gebied van 3D-metaalprinten. Het cluster is een samenwerkingsverband met breed raakvlak in industrie en onderwijs.

  Met het Green PAC project 3D-metaalprinten wordt een start gemaakt met het opbouwen en verankeren van kennis en ervaring op het gebied van functioneel 3D-metaalprinten. Daarin zijn drie aspecten van belang: het ontwerp, het productieproces en het materiaal. Voor de industriële toepassing van 3D-metaalprinten is het verder van belang dat producten op een voorspelbare manier en met een constante kwaliteit worden geproduceerd. Naast deze technische pijlers is het van belang om uit te zoeken op welke wijze 3D-metaalprinten economisch rendabel is en kansen biedt voor bedrijven om te implementeren in het productieproces.

  Kenmerken

  • Samenwerking met de RUG om de kennis van additive manufacturing te vergroten;
  • Behouden en vergroten van de werkgelegenheid in het Noorden;
  • Afstand tussen onderwijs en ondernemen verkleinen;

  Voordelen van het project

  • Bijvangsten in de vorm nieuwe innovatie initiatieven;
  • Werkgelegenheid behouden en de afstand tussen het onderwijsveld en bedrijven verkleinen;
  • Verduurzaming van productieprocessen;
  • Bredere kennis van 3D-metaalprinten en de daarbij horende technologieën;

  Samenwerkende partners
  Callidus Group
  Apollo bv
  Bekaert
  Elton
  Revamo
  Scholte’s Metaalbewerking
  Astron Nova
  Getech
  C&W Snijtechniek
  Stiko|
  Wimatec
  Turtle Creations
  Pezy
  STT
  Stevens Engineering
  Klement Special Product
  Synspec

  Thema’s
  3D-printen
  Duurzaam produceren

  Meer info
  Green PAC maakt deel uit van het 3D-Metaalprint cluster en ondersteund het cluster met het opbouwen en verankeren van kennis en ervaring op het gebied van functioneel 3D-metaalprinten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilbert van den Eijnde via mail wilbert@consumersvoice.nl of telefoonnummer 06-20882460.

   

   
  3d-metaalprint