• NL
 •  

  Agile flex-desk

  Het project Agile flex-desk zet in op het ontwikkelen en maken van een concept van een biobased, circulair ontwerp voor de werkplek van de toekomst.

  Kenmerken

  • Werkplek van de toekomst gaat om flexwerken én ontmoeten.
  • Het meubel (multiple desk) biedt werkplekken die individueel in te stellen zijn en ook een prima ontmoetingsplek kunnen vormen.  Flexibel in te stellen voor agile werkvormen.
  • Circulaire economie is uitgangspunt voor het totale ontwerp; ook voor het business model wat gebaseerd is op gebruik en service.
  • 100% recyclebare/gerecyclede materialen
  • 50% bio-based materialen
  • Dit project betreft een concept desk/demonstrator

  Voordelen van het project

  • Co-creatie project met producent Drentea, ontwerpers van Hogeschool Windesheim en materiaaldeskundigen van Stenden Hogeschool.
  • Gebruik, gebruiker en gebruiksomstandigheden centraal.
  • Het desk-concept vormt het uitgangspunt voor doorontwikkeling naar marktklare producten.
  • Het project laat zien dat er goede kansen liggen om circulair en biobased ontwerpen te gaan realiseren. Uitdaging op redelijk korte termijn zijn productietechnieken, maar functioneel is al veel mogelijk.

  Samenwerkende partners
  Drentea
  Hogeschool Windesheim
  Stenden hogeschool

  Tevens dank aan:
  FIBRE (Faserinstitut Bremen, D)
  GreenPanel (Deventer, NL)

  Thema’s
  Recycling en circulair en biobased ontwerpen met kunststoffen.

  Meer info
  Voor meer informatie over dit project neem contact op met Marc Beusenberg, team manager Industrial Design Engineering bij Hogeschool WIndesheim, via tel: 088-4699911 of mail m.beusenberg@windesheim.nl

   

   
  agileflexdesk