• NL
 •  

  Biobased Fietsbrug Ritsumasyl

  De provincie Fryslân wil de bestaande brug bij Ritsumasyl vervangen door een beweegbare fietsbrug gebouwd uit bio-based composieten. De te vervangen fietsbrug in Ritsumasyl vormt de kruising tussen het fietsverkeer over een onderdeel van de oude Middelzeedijk: de Hegedyk. Door de realisatie van een fietstunnel onder de nieuwe Rijksweg en een fietstunnel in het kader van het project herinrichting Deinum-Boksum wordt de historische route over de dijk in ere hersteld. Daarnaast vormt de brug een belangrijke schakel in het fietsroutenetwerk tussen de stad en dorpen aan weerszijden van het Van Harinxmakanaal.

  GreenPAC is gevraagd het bouwteam, onder andere door het uitvoeren van materiaaltesten, te begeleiden en te ondersteunen bij het realiseren van een bio-based fietsbrug in Ritsumasyl. Het ontwerp van de brug in Ritsumasyl ontstaat tijdens de onderzoeksfase en is dus afhankelijk van het bouwmateriaal. Het nevendoel van het project is het benutten van opgedane kennis in het project voor verdere ontwikkeling van bio-based composiet en het verspreiden van deze kennis.

  Kenmerken

  • Advisering over de ontwikkeling van de bio-based composiet constructie in het algemeen en in het bijzonder over de (constructieve) eigenschappen van de bio-based composiet constructie. Hierbij stelt Green PAC haar kennis ter beschikking aan het bouwteam, zodanig dat het bouwteam op basis van deze adviezen beslissingen kan nemen;
  • Opstellen en actualiseren van het test- en onderzoeksprogramma. Het concept onderzoeksprogramma geldt hiervoor als leidraad. In samenwerking met het bouwteam dient Green PAC deze te finaliseren en actualiseren;
  • Uitvoeren van (onderdelen van) het test- en onderzoeksprogramma, steeds op verzoek en in opdracht van de Provincie ten behoeve van het bouwteam.

  Voordelen van het project

  • Belangrijke barrières voor nieuwe biocomposiet bruggen weg te nemen en de kennis over toepassing van biocomposieten in bruggenbouw uitbreiden.;
  • Kennis om civieltechnische brugconstructies in biocomposiet efficiënt en betrouwbaar toe te passen;
  • Beter inzicht voor het MKB in de ontwerp-, constructie- en productiemogelijkheden met biocomposiet bruggen in de gebouwde omgeving;
  • Basis voor de spin-off naar volgende biocomposiet productontwikkelingen in de gehele civiele bouw, woningbouw, utiliteitsbouw, carrosserie en trailerbouw en meubelindustrie;
  • Het gebruik van biocomposiet reduceert het gebruik van CO2,;
  • Toepassing van biocomposieten zal de ontwikkeling van nieuwe, duurzamere harsen bevorderen en ook het prijsniveau laten dalen.

  Samenwerkende partners

  • NHL Stenden
  • Windesheim
  • Hochschule Osnabrück
  • TU Delft
  • Provincie Fryslân
  • Delft Infra Composits
  • Witteveen + Bos
  • Sweco
  • Jansen Venenboer
  • REEF Infra
  • Antea Group

  Thema’s

  • Kunststoffen
  • Composieten
  • Groene vezels
  • Weg- en Wegenbouw

  Meer info
  Rik Brouwer
  T 06-30955546
  E rik.brouwer@nhlstenden.com

   
  data.620xC962x540+29+51.620x349