• NL
 •  

  Biobrug II

  Biocomposiet toegepast in constructies staat volop in de belangstelling. Als vervanging van het traditionele glasvezelversterkte polyester hebben biocomposieten een veel gunstiger effect op het milieu. Het project Biobrug II richt zich op het vergroten en verbreden van de kennis en het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in beweegbare bruggen. Het gaat specifiek om biocomposieten van biohars versterkt met biogebaseerde vezels als vlas en balsahout en chemisch geproduceerde filamenten die gemaakt zijn met biologische grondstoffen. Het project is uniek te noemen aangezien er wereldwijd nog nooit grootschalig onderzoek is gedaan naar biocomposieten in openbare beweegbare bruggen met een overspanning van meer dan 15 meter.

  Biobrug II loopt nagenoeg parallel met ‘Fietsbrug Ritsumasyl’, ook een project van Green PAC in samenwerking met o.a. NHL Stenden, Windesheim, TU Delft en Hochschule Lingen om de kennisontwikkeling te verzorgen, het innovatieproces te begeleiden en het onderwijs te betrekken. De uitvoering gebeurt door een consortium van bedrijven (Witteveen + Bos, Sweco en REEF Infra).

  Veder is Biobrug II een vervolg op een aantal productontwikkelingen van biocomposiet die onder andere zijn opgedaan tijdens het project Biobrug I. Deze ontwikkelingen zullen in dit project worden voortgezet met een breed opgezet onderzoek naar deze materialen en constructiemogelijkheden. Centraal in het onderzoek staat de invloed van mechanische en fysische prestaties, milieu impact, hernieuwbare grondstoffen en circulair materiaalgebruik op de materiaalkeuze bij civiele constructies.

  Kenmerken

  • Materialen die onderzocht worden moeten geschikt zijn voor de huidige technieken in de composieten bruggenbouw;
  • Met het materiaal moeten constructief dragende componenten vervaardigd kunnen worden ter vervanging van stalen constructies;
  • Het gebruik van thermohardende polymeren met een zo hoog mogelijk gehalte aan biologische grondstoffen en een zo laag mogelijke milieu-impact in de gehele levensduur van brugcontructies;
  • De behoefte om de bij de eerdere gebouwde biobruggen opgedane kennis en ervaring uit te breiden om de vraag uit deze nieuwe markt beter en vollediger te kunnen beantwoorden;
  • Het project beperkt zich alleen tot bruggenbouw waarbij naast onderzoek naar beweegbare bruggen ook niet beweegbare bruggen mee worden genomen.

  Voordelen van het project

  • Verbreding en identificatie van beschikbare materialen voor biobased bruggenbouw;
  • Verder in kaart brengen van de duurzaamheidsaspecten van het gebruikte materiaal;
  • Ontwikkeling van alternatieve reken- en ontwerpmethodieken;
  • Ontwikkeling van een LCA methodiek voor betere vergelijking van biobased en traditionele materialen;
  • In kaart brengen van alternatieve ontwerp- en procesvormen die bijdragen aan de optimalisatie van het gebruik van biocomposiet;
  • In kaart brengen van verschillende meettechnieken, zodat wordt bepaald welke het beste kan worden gebruikt bij het testen en monitoren van biobased constructies.

  Samenwerkende partners

  • NHL Stenden
  • Windesheim
  • Hochschule Osnabrück
  • TU Delft
  • Provincie Fryslân
  • Delft Infra Composits
  • Witteveen + Bos
  • Sweco
  • REEF Infra

  Thema’s

  • Kunststoffen
  • Composieten
  • Groene vezels
  • Weg- en Wegenbouw

  Meer info

  Ir. Daan van Rooijen
  T 06-11168465
  E daan.van.rooijen@nhlstenden.com

  Rik Brouwer
  T 06-30955546
  E rik.brouwer@nhlstenden.com

   
  bruggetje