• NL
 •  

  Rijk toont interesse in Green PAC producten

  Green PAC zet zich in om via toegepast onderzoek vanuit onderwijs samen met het bedrijfsleven (en lokale overheid) te werken aan nieuwe innovatieve (kunststof) producten die niet langer gebaseerd zijn op aardolie. Kortom producten die op een groene manier zijn ontwikkeld en die bijdragen aan de verdere vergroening van de markt. Zo worden in de Green PAC regio landbouwproducten (of de resten hiervan) steeds vaker gebruikt als bouwsteen voor hoogwaardige producten. Uitgangspunt daarbij is telkens om dit te doen op een manier en productiewijze die concurrerend is met de huidige markt. In dat kader bracht minister Schultz van Haegen (IenM) op maandag 23 februari een bezoek aan Emmen.

  Innovatieve producten in Green PAC regio
  De minister bezocht een aantal interessante en innovatieve producten die binnen de Green PAC regio zijn en worden ontwikkeld. Zo werkt Green PAC zelf o.a. met de machinefabriek Emmen aan een voetgangersbrug ontwikkeld uit biocomposieten. Dit zijn natuurvezels, gebonden in een kunststof. De voetgangersbrug wordt voor het eerst gebruikt in de nieuwe Emmer dierentuin: Wildlands Adventure Zoo Emmen, die in 2016 wordt geopend. Het voordeel is dat de brug licht in gewicht is en dat geen beslag wordt gelegd op schaarse fossiele grondstoffen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt bovendien dat de brug onderhoudsarm is. De voetgangersbrug is een opmaat naar bruggen die zwaardere lasten kunnen dragen, zoals personenauto’s. Hiermee wordt de biocomposietenbrug interessant voor het ministerie IenM als wegbeheerder van rijkswegen en waterwegen en voor de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders.
  Andere voorbeeld van een product dat in de Green PAC regio wordt ontwikkeld (niet door Green PAC zelf) en dat aan de minister is getoond is de Plantpaal, een nieuwe vorm van oeverbescherming die wordt geproduceerd uit berm- en slootmaaisel. Wederom een interessant product voor het ministerie IenM.

  Meer ruimte voor vergroening
  De aanwezige ondernemers bij het bezoek hebben in een aansluitend gesprek met de minister en de Noordelijke bestuurders aangedrongen om meer ruimte te bieden aan deze en andere vormen van vergroening. Dit vergroot de mogelijkheden voor projecten binnen Green PAC en sluit aan bij de Samenwerkingsagenda die de provincies en het ministerie van EZ onlangs hebben vastgesteld voor een gezamenlijke aanpak van innovatieondersteuning in het MKB.