• NL
 •  

  Samen werken aan een nieuwe techniek voor de recycling van PET

  CuRe Technology op het GETEC PARK.EMMEN is een succesvolle startup met de potentie om uit te groeien tot een disruptieve innovator waar het gaat om het recyclen van polyesters (zie filmpje). Het bedrijf is opgericht door een aantal toonaangevende polyesterrecyclage- en productiedeskundigen onder leiding van de Morssinkhof Groep en de Cumapol/DuFor Groep. Onlangs nog wonnen ze de Drentse Startup van het jaar 2020 verkiezing.

  Strategisch partner
  Sinds de start van het bedrijf is NHL Stenden naast DSM-Niaga strategisch partner en betrokken bij de ontwikkeling en optimalisering van de techniek. Dergelijke partnerschappen passen uitstekend binnen de doelstelling van NHL Stenden om met Green PAC het onderwijs te versterken door aansluiting te zoeken met de markt. Daarnaast draagt het bij aan het delen van kennis tussen de kennisinstelling en het bedrijfsleven om innovatiekracht te versterken. Het onderzoeksproject ‘Enzymatische depolymerisatie van polyesters’ is hier een mooi voorbeeld van. Binnen dit project heeft NHL Stenden met ondersteuning van CuRe een verkenning gedaan naar een recycletechiek op basis van natuurlijke katalysatoren. In dit geval enzymen.

  Recycling van polyesters verbeteren
  Vanuit CuRe Technology is Research & Development manager Mike de Lange bij dit onderzoek betrokken. We spraken met hem om eens te horen hoe hij tegen het project aankijkt. Mike heeft door de jaren heen al behoorlijk wat ervaring opgedaan binnen polymeren. Mike: “Ik ben altijd met polymeren bezig geweest binnen mijn werkgebied. Echter vaak vanuit de benadering om deze te maken en niet om ze af te breken. Bij CuRe doen we juist dat laatste en dat maakt het interessant. We werken aan een ‘genezing’ om de recycling van polyesters te verbeteren en zo bij te dragen aan het oplossen van de huidige problematiek rond plastics.”

  Het belang van kennis
  Mike begon twee jaar geleden bij CuRe. Door zijn werkverleden op het GETEC PARK.EMMEN kende hij Jan Jager nog, die nu lector is bij het lectoraat Duurzame Kunststoffen van NHL Stenden. Mike: “Het delen van kennis heb ik altijd belangrijk gevonden. Je kan nog zo’n mooie fabriek hebben met prachtige machines, maar de mensen met de juiste kennis weten hoe ze de machines moeten bedienen en zorgen voor een goed eindproduct.” Een brede open kijk is daarin belangrijk, aldus Mike. “Binnen CuRe ligt de focus op het chemisch recyclen van polyesters. Dat is het doel en met die techniek gaan we opschalen naar een demonstratiefabriek. Echter is het altijd goed om open te staan voor andere, nieuwe en innovatieve technologieën. Het via enzymen afbreken van polyesters is daar een van.”

  Het onderzoek
  Via Jan kwam Mike met Vincent Voet (Associate Lector en collega van Jan) in contact die zich vanuit het lectoraat bezig houdt met het enzymatisch recyclen van PET. Mike: “Ik sprak met Vincent en samen kwamen we tot het idee om te kijken of het naast de chemische recycling, zoals we die bij CuRe doen, ook PET kunnen afbreken met behulp van enzymen.” Zo gezegd zo gedaan ontstond er een onderzoeksplan. Vincent liet de onderzoeksvraag uitwerken door NHL  Stenden onderzoeker Jarno Guit en CuRe Technology heeft met haar ervaring een bijdrage geleverd door het leveren van een tussenproduct uit hun recycling. Dit tussenproduct was vervolgens de basis voor het uitwerken van het onderzoek door Lisa Hoge, student Chemie bij NHL Stenden. Lisa heeft tijdens haar stage bij Green PAC de enzymatische afbraak succesvol aangetoond.

  De kracht van samenwerken
  Mike: “Het leuke van deze manier van werken met kennisinstellingen is dat je tot nieuwe inzichten komt. In dit geval zullen we geen gebruik maken van de uitkomsten van het onderzoek, aangezien enzymatische depolymerisatie nog niet rendabel genoeg is en onze fabriek en onze machines daar ook niet geschikt voor zijn. Toch is het mooi om te zien dat er naast onze eigen techniek, die al een stuk energiezuiniger en met een gesloten en schone techniek werkt, er manieren zijn om dat in de toekomst wellicht nog efficiënter en schoner te doen.”

  En daarin schuilt de kracht van het samenwerken met kennisinstellingen, aldus Mike. “Door dit te blijven doen maken we goede stappen vooruit en dragen we eraan bij dat de kennis die we opdoen in de praktijk, zijn beslag krijgt in het onderwijs en daarmee niet verloren gaat.”

  Dit artikel maakt onderdeel uit van een reportage en is de eerste in een reeks van drie. In het tweede artikel gaan we in gesprek met NHL Stenden onderzoeker Jarno Guit en sluiten de reportage af met een derde artikel met NHL Stenden chemiestudent Lisa Hoge.

   
  Mike de Lange (2)