• NL
 •  

  Vroegefasefinanciering voor innovatieve starters

  Ondernemers met groeiambities kunnen vanaf 1 juli 2014 een geldlening aanvragen in de vroege fase. Dit kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De vroegefasefinanciering richt zich op ondernemers die onderzoeken of hun idee geschikt is voor de markt. Hieronder valt ook het ontwikkelen van een werkend prototype. Dit laat de potentie van het product (of proces of dienst) zien.

  Geldlening voor groeiambities en uitvindingen
  Vernieuwende producten en ideeën spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast leveren zij ook een bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid. Toch stranden veel ideeën in de eerste fase van ontwikkeling door gebrek aan financiering. De overheid wil dit verhinderen, zodat meer uitvindingen een kans van slagen hebben. De vroegefasefinanciering zal als rentedragende lening hieraan moeten bijdragen.

  Opdrachtgever
  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de vroegefasefinanciering uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Klik hier voor meer informatie of het aanvragen van de vroegefasefinanciering.

   
  life_sciences