• NL
  •  

    Het iLab werkt samen met verschillende partners en experts. Van financieringsmogelijkheden tot juridische ondersteuning en ondernemersvragen. Op die manier bieden we vanuit onze community de juiste kennis, expertise en mogelijkheden om onze ondernemers maximaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.

    Business Angels Connect is een business angels netwerk gericht op Chemie, Life Sciences, Med-tech, IT en Food bedrijven. Via Business Angels Connect worden investeerders geïntroduceerd bij veelbelovende bedrijven. De nadruk ligt op de kwaliteit van de investeringsproposities die worden geboden. Ook kunnen business angels profiteren van wederzijdse contacten, samenwerking en het delen van kennis. Deelnemende business angels hebben toegang tot het platform en de services van Business Angels Connect. Aan de andere kant helpt Business Angels Connect ondernemers met veelbelovende plannen om hun ambities te realiseren door een realistische propositie voor angel investeerders te definiëren. Het iLab werkt als officieel Innvation Lab exclusief samen met dit uitgebreide netwerk.

    CijferMeester Klaas Mansier, is partner van het iLab en helpt ondernemers om complexe getallen om te zetten naar bruikbare informatie. Klaas ziet zich zelf als een vertaler van die cijfers naar iets concreets. Ondernemers krijgen inzicht in het functioneren van hun bedrijf en de mogelijke verbeterpunten. Wat betekent het bijvoorbeeld als je meer aan inkoop uitgeeft dan op je factuur staat? Die vertaling leidt tot een advies, die de ondernemer vervolgens mee kan nemen in zijn afwegingen.

    Als vaste kennispartner van MKB Nederland biedt Dommerholt Advocaten ondernemers ondersteuning bij ondernemersvraagstukken. Dommerholt Advocaten denkt met de ondernemers mee en adviseert hen effectief en kundig. Dommerholt Advocaten heeft veel specialistische kennis en veel ervaring complexe zaken, nationaal en internationaal. Daarnaast beschikken zij over kennis van de lokale markt.